foradia cdturisme
Inici » Comarques Centrals Valencianes  »  Avisos Legals

Avisos Legals

Aquest lloc web i els domini, www.lesmuntanyes.com i www.elgrat.com són propietat (DígitalGràfic) Santiago Sempere Gonzàlez amb CIF 21641725-j domicili social a Edifici Puig Centre, Sant Tomàs, 2. planta 1 oficina 6  cp. 03801 de Alcoi, tel 96554 8001 i correu electrònic, info@elgrat.com

Aquests Avisos regulen les condicions d’ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixen a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l’acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloses (a títol enunciatiu) textos, imatges, arxius d’audio, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a Dígital Gràfic o a tercers que n’han autoritzat l’ús. De manera general queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones – incloses les compilacions o “press clipping” que no han concertat  amb Dígital Gràfic- així com qualsevol transformació o alteració. En el cas que Dígital Gràfic autoritzi la utilització d’alguns d’aquests elements s’haurà d’esmentar expressament la propietat Dígital Gràfic que es reserva el dret a emprendre les accions legals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Dígital Gràfic fa avinent que les dades de caràcter personal que les persones usuàries aporten voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a formar d’un fitxer de titularitat Dígital Gràfic. No seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del titular.
En conseqüència, Dígital Gràfic enten que, amb el lliurament de les seves dades personals, la persona usuària n’autoritza el tractament i la comunicació a les empreses Dígital Gràfic en la mesura que siguen necessaries per a l’oferiment de serveis a l’usuari o en benefici i interès seu.
Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugue crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que ha facilitat.
Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per qualsevol mitjà a Dígital Gràfic

ELS CONTINGUTS I ÚS
Tot i que Dígital Gràfic posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei periodístic i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estiga del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. En tot cas, Dígital Gràfic no es fa responsable d’aquells continguts procedents de persones, empreses o entitats alienes.

Dígital Gràfic informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web.

Aquest web permet als usuaris aportar informació i expressar la seva opinió