foradia cdturisme

Xàtiva invertirà 120.000 euros en serveis d’ajuda a domicili

Benestar Social oferirà també servei d'ajuda a domicili a la dependència

L’Ajuntament de Xàtiva ha publicat el plec de condicions per tal de contractar un servei d’ajuda a domicili i servei d’ajuda a domicili a la dependència, a través de la regidoria de Benestar Social. Aquesta contractació suposarà un import anual de 120.000 euros que podrà ser prorrogat durant un altre any addicional, i per al qual s’invertiran 70.000 euros en el present exercici 2019.

El servei constarà de prestacions relacionades amb actuacions preventives, formatives, rehabilitadores i d’atenció a les persones i unitats de convivència amb dificultats per a romandre o desenvolupar-se en el seu medi habitual, afavorint la seua permanència i integració en el seu àmbit natural, compensant la seua restricció d’autonomia funcional.

Com a novetat en l’oferta d’aquest any es troba el servei d’ajuda a domicili de Dependència. Les persones destinatàries seran aquelles que tinguen reconeguda aquesta situació i que a través de la resolució del programa individual d’atenció se’ls haja prescrit el servei d’ajuda a domicili, tenint la residència al municipi de Xàtiva, incloses les pedanies i Bixquert.

Les prestacions del servei de dependència s’articulen en dos grans blocs. D’una banda, l’atenció a les necessitats de la llar, englobant totes les activitats relacionades amb la neteja, el manteniment, i la cura de l’entorn més pròxim a la persona; i d’altra banda, les cures personals tals com neteja personal, mobilització de l’usuari, control de la medicació prescrita, col·laboració en la ingesta d’aliments, acompanyament mèdic, recollida i gestió de receptes mèdiques i recolzament en els hàbits quotidians.

El servei comprendrà l’horari entre les 7 del matí i les 15 de la vesprada en el cas del servei a domicili, i de 7 del matí a 21 de la nit en el cas d’ajuda a domicili de dependència.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *