foradia cdturisme

El Consell de la Formació Professional d’Alcoi aprova les activitats de l’exercici 2024

El Consell de la Formació Professional d’Alcoi és una comissió de treball dependent del Consell Econòmic i Social (CES) de l'Ajuntament d'Alcoi, que va començar a treballar l'any 2018

El Consell de la Formació Professional d’Alcoi ha celebrat una sessió en la qual s’han revisat les activitats realitzades l’any 2023 i es va acordar el Pla d’Actuació per a l’any 2024. A més, es va exposar el balanç de resultats de Xarxa FP, en relació amb les mobilitats realitzades per staff i estudiants de la ciutat, així com les d’acolliment.

Així es va acordar continuar amb el treball coordinat de totes les entitats que formen part del Consell per a la difusió i comunicació de l’Acreditació de Competències Professionals a Alcoi tant per a població desocupada com per a treballadors en actiu.

Destacar que durant l’any passat es van realitzar diverses iniciatives en relació amb els dos objectius proposats en l’anterior Consell, això és, conéixer la situació de l’FP a Alcoi i posar en valor la mateixa.

Per al primer objectiu, es va explicar que l’Estudi d’FP i Mercat Laboral arreplegava, per primera vegada, informació relativa a la inserció de persones desocupades amb titulació de Formació Professional. I en relació al segon, es van dur a terme des de l’Ajuntament diferents actuacions, a vegades en col·laboració amb entitats del territori, com les dirigides a proporcionar orientació a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i famílies, una jornada informativa dirigida a Orientadors de centres educatius, una actuació en relació al foment de l’emprenedoria i la difusió del vídeo promocional de l’FP d’Alcoi.

D’altra banda, es van dur a terme esdeveniments com la Jornada Erasmus + el mes de novembre; es va col·laborar i va participar en el Fòrum per l’Ocupació de la UPV el mes de març, i al maig va tindre lloc la Fira Comarcal d’FP, que es va organitzar conjuntament amb el Consell Territorial de Formació Professional de l’àrea Territorial 14 – L’Alcoià i El Comtat. Per a enguany està previst reprendre el format de fira local, convidant a assistir a tots els centres de la comarca.

També es va exposar un balanç de les mobilitats realitzades en Xarxa FP Alcoi que en 2023 va arribar a realitzar un total de 186 mobilitats, aconseguint el màxim històric de la ciutat en la xarxa des que va entrar a formar part de Xarxa FP l’any 2012.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *