foradia subscriutegrat

L’aire supera els límits de contaminació

Alcoi ha tornat a superar el límits de l’OMS en contaminació de l’aire. Les mesures eren incompletes, ja que l'estació de mesurament va estar quasi dos mesos sense funcionar. La mala qualitat de l'aire en la nostra ciutat és conseqüència de polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l'ús del cotxe.

contaminacio Alcoi

Alcoi presenta partícules en suspensió./ lesmuntanyes.com

Fa unes setmanes la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi analitzava els resultats de les dades oficials sobre la qualitat de l’aire recollides per l’estació de mesurament que hi ha instal·lada a la ciutat. Malgrat que les mesures eren incompletes, ja que l’estació de mesurament va estar quasi dos mesos sense funcionar, l’anàlisi dels últims anys posen de manifest l’existència a Alcoi d’un greu problema de contaminació.

En primer lloc, la colla ecologista assenyala la contaminació per ozó troposfèric (és a dir, l’ozó “nociu”, el que es troba en la zona baixa de l’atmosfera) que incompleix els objectius de protecció de la salut que marca la legislació europea, ja de per si excessivament permissius. A conseqüència del caràcter oxidant de l’ozó els principals efectes nocius sobre la salut són inflamacions de pulmó, símptomes respiratoris, increment en la medicació, morbilitat i mortalitat. També afecta a la vegetació, cultius i bosc, que ens envolten.

L’altre contaminant que presenta a Alcoi unes concentracions preocupants són les partícules PM2,5, és a dir, partícules en suspensió, disperses en l’aire que, pel seu tamany, penetren molt profundament en el sistema respiratori, fins a les zones d’intercanvi de gasos als pulmons. Així, l’exposició crònica a les partícules augmenta el risc de malalties cardiovasculars i respiratòries, i també el càncer de pulmó en no fumadors.

Segons explica La Carrasca, encara que a Alcoi la concentració d’aquest tipus de partícules és de 12,7 µg/m³ i no supera els límits legals de 26 μg/m3, sí que està clarament per damunt dels límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de 10 μg/m3. Nombrosos estudis han trobat evidències científiques sobre els greus efectes d’aquest contaminant, en concret, dolències com l’arterioesclerosi i malalties respiratòries en xiquets, a més de diabetis i problemes en la funció cognitiva i el desenvolupament neuronal.

No obstant això, el grup ecologista vol deixar constar que l’estació de mesurament de la contaminació es troba en una zona amb escàs trànsit motoritzat, que és la principal font d’emissió d’aquestes partícules (sobretot en els vehicles amb motor dièsel, que emeten sis vegades més partícules que els de gasolina) per la qual cosa torna encara més preocupant estes últimes medicions.

Per últim, la reflexió obligada respecte a la mala qualitat de l’aire en la nostra ciutat és conseqüència de polítiques de transport i urbanisme dirigides a fomentar l’ús del cotxe, per a la qual cosa cal potenciar l’urbanisme compacte, els desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic col·lectiu.

En aquest sentit, La Carrasca considera que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible elaborat per l’Ajuntament d’Alcoi és clarament insuficient, i demana que es modifique per tal d’avançar de manera decidida cap a una reducció del trànsit en tota la ciutat.

Font: Publicat El Gratis


ajualcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *