lasarga ajualcoipresuparticipa

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca concentració al jutjat

Dimecres que ve dia 8 d'octubre de 2014, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca concentració al jutjat, a les 12:00 del matí.

PahAlcoiLa Plataforma d’Afectats per la Hipoteca convoca dimecres que ve dia 8 d’octubre de 2014 a una acció que durem a terme davant el Jutjat d’Alcoi a les 12:00 del matí. En ella, sol·licitem la nul·litat de tots els procediments d’execució hipotecària, suspensió i sol·licitud als Jutges degans que incloguen com a punt d’ordre del dia en la propera junta de jutges les nostres peticions.

La sentència del TJUE de 14 de març de 2013, assumpte C415/11, cas Aziz, va declarar que el procediment d’execució hipotecària espanyol és contrari a la Directiva 93/13/CEE.

Els procediments d’execució hipotecària, tramitats d’acord amb una norma contrària al dret comunitari, i per tant il·legal, han de ser declarats nuls. i tal declaració de nul·litat implica l’anul·lació de tots els seus efectes així com la reparació del dany causat.

D’acord amb la normativa processal espanyola i amb la Constitució del 1978, la violació del dret a la tutela judicial efectiva esdevé en la nul·litat radical de la resolució. Aquesta qüestió haguera de ser contemplada d’ofici pel jutjat com a garant del procés des del
mateix moment que tingués coneixement de la mateixa, sota pena de mantenir en vigor una resolució judicial injusta i il·legal a gratcient.
Per tot això estarem dimecres que ve dia 8 en el jutjat, acompanya’ns!

reactivalcoi


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *