lasarga alcoimpuls

Pensions i Pacte de Toledo

Article Jaume Brotóns

Recentment la Comissió parlamentària del Congrés dels Diputats que durant més de cinc anys ha estat debatent les reformes al Pacte de Toledo, amb l’objectiu de donar viabilitat al sistema públic de pensions, ha aprovat un seguit de recomanacions que hauran de ser debatudes i aprovades pel parlament, previ a les propostes que faça el Govern en quant a la reforma del sistema de pensions i sobretot a canviar les últimes reformes dutes a terme en el sistema -en 2011 amb el Govern de Zapatero que va establir la jubilació al cap de 67 anys-, i el 2012 amb l’última reforma de Rajoy, que va introduir la futura implantació del factor de sostenibilitat, la pujada del ‘0,25% en l’import de les pensions anul·lant l’IPC, i en definitiva l’aplicació de l’acordat en 2011 sobre l’ampliació de l’edat de jubilació i els períodes de càlcul, així com el nombre més gran d’anys cotitzats per arribar a la jubilació ordinària.

El Pacte de Toledo ha fet 21 recomanacions, les més destacades que es mantinga l’IPC com a indicador de revaloració. Que es puguen triar els millors anys de cotització a la vida laboral de treballador per obtenir la base reguladora que regirà en el càlcul de la seua jubilació. Destaca el que desapareix el “factor de Sostenibilitat” és a dir aquell que penalitzava l'”Esperança de vida amb el cobrament de les pensions” i que hauria reduït substancialment la quantia de les futures pensions. També el fet de reforçar el sistema públic de pensions, traient totes les retribucions que no tinguen caràcter contributiu, és a dir que no vinguen de les cotitzacions dels treballadors i empresaris (com les pensions de viduïtat, Orfandat, per Familiars, etc.) i que aquestes últimes vagen a càrrec dels pressupostos de l’Estat. Reforçar la “Hucha” de les Pensions ara buida, establint un mínim en la mateixa i endurint les seues disponibilitats. Establir només dos sistemes en el règim de la Seguretat Social, el General i el d’Autònoms, situació que donaria possibilitat que altres règims actuals com el de les Treballadores de l’Allar, passen al règim general amb els beneficis que obtindrien, entre ells el dret a la desocupació. Pel que fa als autònoms no obligar-los a cotitzar acord amb els seus ingressos i anar equiparant drets entre el règim general i el d’autònoms.

Apropar l’edat real de jubilació (actualment a la mitjana de poc més de 64 anys) a l’edat ordinària, per a això es busca endurir la jubilació anticipada que fins ara encobria la regulació d’ocupació. Apropar la taxa de substitució -la que relaciona el cobrat en la pensió amb l’última nòmina cobrada com a treballador i que a Espanya és de les més altes d’Europa, una mitjana de 82% entre pensió i salari-, al salari mitja actual a Espanya. Millorar les pensions mínimes -un terç de les pensions a Espanya estan per sota dels 750 €-. En la qual reforma de les pensions, aquest any 2021 es necessitaran 66 anys o tenir 37 anys i 3 mesos per poder jubilar-se al cap de 65 anys, i és que fins a 2027 estem en un procés de jubilació fins als 67 anys, i va exigint-se progressivament més temps cotitzat per jubilar-se com abans. El que no es parla en les recomanacions del Pacte de Toledo, és de tornar a la jubilació al cap de 65 anys.

La polèmica sorgida en aquest moment, és els anys a tenir en compte per calcular la pensió i vénen de què fins a l’any 2013 eren els últims 15 anys, hi havia persones que els beneficiava si estaven treballant els últims anys i perjudicava molts que havien quedat en la desocupació i la seva cotització era molt menor estan en l’atur. Es va ampliar el període progressivament -aquest any 2021 es tenen en compte els últims 24 anys cotitzats per calcular la futura pensió i el any vinent 2022 sa arribarà al màxim, tenint en compte els últims 25 anys-.

El ministre Escrivà, vol augmentar els anys a tenir en compte per al càlcul de la pensió als últims 35 anys cotitzats, de manera que la base reguladora del futur pensionista seria menor, ja que com més s’allunye la cotització a tenir en compte per al càlcul de la jubilació, menor seria la pensió que cobraria el cotitzant.

També el mateix Escriva i la vicepresidenta Calviño, són partidaris d’establir un sistema Mixt (es parla molt de la Motxilla Austríaca), que substituïsca al de Repartiment actual. Com recordarem n’hi ha dos sistemes, el de Repartiment o Intergeneracional, pels que cotitzen ara paguen les pensions actuals, i els cotitzants futurs pagassen les pensions dels que ara cotitzen. L’altre sistema el de “Capital”, per la qual treballadors i empresaris contribueixen a un Fons, que es va invertint en Borsa o en Renda, i que servirà per a la futura jubilació del treballador (paregut o a un Pla de Pensions). Entremig dels dos hi ha el sistema Austríac i altres, en el qual l’Empresari dedueix del sou del treballador una quantitat i l’aporta a un Fons, que també es rendibilitza invertint en el Mercat financer, però amb la garantia de l’Estat del 100% del que s’ha aportat, i que es complementa a l’aportació del treballador al sistema públic de pensions, existint dues aportacions, però en la qual clarament si se li dedueix al treballador del seu sou aquest estalvi que realitza ell en qualsevol cas, això suposaria menyscabar l’actual sistema de Repartiment del nostre sistema de pensions, fent carregar sobre el treballador una major part de la seua contribució a la seua futura cotització, que actualment ve íntegrament de les cotitzacions de l’empresari (la major part) i del mateix treballador.

No és gens estrany venint de la Sra. Calviño i el Sr. Escrivá, molt propers a la patronal, que vulguen aquest sistema que perjudica els treballadors i actuals cotitzants i beneficiaria a Bancs i Fons de Pensions, que gestionarien aquestes contribucions que es deduirien als treballadors. Tot això ens porta a futures mobilitzacions dels pensionistes i dels Sindicats, en contra de qualsevol reforma de sistema públic de pensions que perjudique els futurs pensionistes.

Font: JAUME BROTÓNS, membre No+ Precarietat Alcoiá-Comtat. Alcoy a 2 de Gener de 2021./


firamodernistaalcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *