foradia cdturisme

Es destinen 93.597 euros per a atendre a 70 sol·licituds d’ajudes a l’habitatge

Els beneficiaris han sigut persones en situació d'especial vulnerabilitat i la subvenció es dedicarà íntegrament a atendre peticions d'ajuda per a fer front al pagament del lloguer o al preu d'ocupació de l'immoble

Des de l’Ajuntament d’Alcoi van a destinar la totalitat de la subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per tal d’atendre a 70 sol·licituds d’ajudes en matèria d’habitatge per a persones víctimes de violència de gènere, que han patit desnonament en el seu habitatge habitual, o persones sense llar o especialment vulnerables. La quantitat d’aquesta subvenció és de 93.597 euros.

En un primer moment, el 30% de la subvenció es reservava per a facilitar allotjament o donar solució residencial immediata a les persones anteriorment esmentades, però, finalment, aquest apartat ha quedat desert, ja que no s’ha registrat cap sol·licitud.

La subvenció, finalment, s’ha destinat de forma íntegra a la concessió d’ajudes directes per al pagament de lloguer d’un habitatge adequat o per a fer front al preu d’ocupació de l’immoble de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per persones beneficiàries.

En total es van presentar 80 sol·licituds, de les quals 70 s’han resolt favorablement. 68 d’elles s’han concedit en concepte de pagament de lloguer, i les altres dos han servit per a ajudar a pagar el preu d’ocupació de l’immoble.
Maria Baca, regidora d’Habitatge, ha subratllat que: “aquesta ajuda complementa el treball que des de l’Ajuntament d’Alcoi es realitza per a garantir l’accés a un habitatge digne a la ciutadania en general i especialment a qualsevol persona que pertanya a aquests col·lectius en situació de vulnerabilitat”.

Pel que fa a les 10 sol·licituds denegades, s’han rebutjat per no haver aportat la documentació requerida dins del termini i en la forma correcta, o per no reunir algun dels requisits de les bases, bé per comptar amb un informe desfavorable per part de la treballadora social de referència o per no haver acreditat un any de residència efectiva a Alcoi.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *