foradia cdturisme

Demanen que es revisen els balcons davant la proximitat de les festes de Moros i Cristians

En les pròximes setmanes es desenvoluparan les inspeccions per a certificar que els immobles pels quals transcorren els principals actes compleixen amb totes les garanties

L’Ajuntament d’Alcoi ha publicat un bàndol en el qual recorda als propietaris d’immobles en el municipi la seua obligació de mantindre els seus edificis, construccions i instal·lacions en condicions de seguretat, de manera que no presenten cap perill ni risc per a ells, ni per a altres habitants permanents o circumstancials, així com per a les persones que transiten per la via pública.

Aquesta exigència és encara major davant la proximitat de les Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi, quan es fa un major ús d’uns certs elements o dependències dels edificis i construccions com a balcons o miradors, ja que “pot incrementar-se el risc de despreniment i caiguda d’enderrocs a les persones que ocupen els habitatges o a les quals circulen per la via subjacent”.

El bàndol d’Alcaldia, signat per l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, a l’empara del que disposa l’article 189.1 del Text Refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, aprovat mitjançant Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell (TRLOTUP), recorda a totes les persones titulars de béns situats a l’àrea del recorregut fester “el deure previ de mantindre els edificis, construccions i instal·lacions en condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat”.

S’adverteix expressament del deure legal de conservació i inspecció periòdica de les edificacions a través de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, sent la propietat l’única responsable de qualsevol contratemps que puga ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

I s’afig que, per a evitar qualsevol classe de perjudici, no es permetrà la utilització dels elements constructius que compten amb un expedient obert en aquest Ajuntament relatiu a la situació física o seguretat d’aquest.

En les pròximes setmanes, l’Ajuntament d’Alcoi durà a terme, com tots els anys, la inspecció dels balcons d’edificis als carrers del recorregut de l’Entrada de Moros i Cristians, amb l’objectiu de garantir la seguretat i evitar qualsevol risc o perill. Una vegada finalitzada, s’emetrà un requeriment a aquelles propietats en les quals es detecten deficiències i, en cas que aquestes no siguen esmenades, es prohibirà la utilització dels balcons. Aquells habitatges que fallen la inspecció tècnica i no esmenen les deficiències detectades no podran utilitzar aquests elements durant les dates amb actes festius programats.

Tal com recorda l’edil de Festes i Obres i Serveis, Jordi Martínez, “la prevenció és clau durant tot l’any, però especialment en dates tan assenyalades com aquestes, quan es produeix un major ús d’aquests elements com a balcons o miradors. És obligació dels propietaris garantir la seguretat en els seus immobles i des de l’Ajuntament d’Alcoi vetlarem perquè aquesta es complisca”.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *