foradia cdturisme

Convocatòria de subvencions per la rehabilitació de façanes, elements estructurals i la substitució d’amiant

La Junta de Govern ha aprovat dues convocatòries amb un crèdit pressupostari total de més de 210.000 euros

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi va aprovar ahir les bases de dues convocatòries de subvencions, una destinada a la rehabilitació de façanes i mitgeres i una altra per a la rehabilitació d’elements estructurals i per a la substitució d’elements constructius amb amiant.

FAÇANES I MITGERES

L’objecte d’una d’aquestes convocatòries és la concessió d’unes ajudes, en règim de concurrència competitiva, destinades a la rehabilitació i adequació integral de façanes catalogades de tot el terme municipal, per a les situades en el barri de Batoi i al carrer Na Saurina d’Entença, quan almenys una d’aquelles recaiga a aquesta via i per al tractament integral de façanes i mitgeres visibles des de la via pública situades en el conjunt historicoartístic declarat. En el cas de les parets mitgeres les ajudes s’han de destinar al seu revocament o cobriment amb materials que harmonitzen amb els de la façana i amb l’aspecte general del conjunt historicoartístic.

La dotació pressupostària destinada a aquesta línia de subvencions ascendeix a 69.944,56 euros.

L’import de l’ajuda per al tractament i rehabilitació de façanes serà el 50% del pressupost protegit amb un màxim de 6.000 €. En el cas de sol·licituds que incloguen més d’una façana, els pressupostos seran independents i, conjuntament no podran obtindre una subvenció superior a 8.000 €.

Quant a les ajudes per al tractament i rehabilitació de mitgeres situades en el conjunt historicoartístic i visibles des de la via pública, l’import d’aquesta serà del 50% del pressupost protegit amb un màxim de 6.000 €. Si la sol·licitud inclou més d’una mitgera, els pressupostos seran independents i, conjuntament, no podran aconseguir una subvenció superior a 8.000 €.

ELEMENTS ESTRUCTURALS I AMIANT

En aquest cas s’estableixen dues línies subvencionables, la Línia 1 és per a la rehabilitació d’elements estructurals d’edificis situats en el Conjunt Històric Artístic declarat i la Línia 2 per a la Substitució d’elements constructius amb amiant de tot el terme municipal.

La dotació pressupostària destinada a aquestes línies de subvencions específiques serà de 140.313,67 euros, sent 90.000 per a la Línia 1 i 50.313,67 per a la Línia 2.

L’import de l’ajuda per a totes dues línies serà el 50% del pressupost protegit amb un màxim de 20.000 €.

Totes les convocatòries tenen caràcter retroactiu i es podran subvencionar actuacions iniciades des del dia 1 de gener de 2023, havent d’estar finalitzades, com a màxim, el 15 de novembre de 2024.

Per a optar a les ajudes s’ha d’haver formalitzat prèviament l’Informe d’Avaluació de l’Edifici.

El termini de presentació en tots els casos serà d’un mes, una vegada siguen publicades les bases en el Butlletí Oficial de la Província.

La regidora d’Urbanisme, Vanessa Moltó, explica que “amb aquestes subvencions volem ajudar la ciutadania a posar a punt els seus edificis i contribuir amb això a millorar la imatge i l’estat de la ciutat. A més dels edificis catalogats i el centre històric, la convocatòria prioritza a un dels carrers que més pressió circulatòria i contaminació ha suportat en les últimes dècades, com és Na Saurina d’Entença i abasta també a tot un barri tan important per a la ciutat d’Alcoi, com és Batoi. Aquesta convocatòria, al mateix temps, també contribueix a afavorir l’economia en el sector de la construcció”.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *