foradia cdturisme

Manifest Marxes de la Dignitat

Manifest de l’Assemblea de les Marxes de la Dignitat de L’Alcoià-Comtat

marxes dignitat

L’alcoià i el Comtat en el 22M Marxa per la dignitat a Madrid./ lesmuntanyes.com

El passat 22-M, va haver, a Madrid, una manifestació de protesta que, per la seva amplitud, probablement va ser la major dels últims anys.

Eixa manifestació, que va reunir a més de dos milions de persones procedents de tot arreu de l’Estat Espanyol, va discórrer dintre dels més escrupolosos causes cívics i pacífics, tal com, les organitzacions entitats i que la vam organitzar, l’esforçarem perquè ho fora.

Aquella jornada de lluita va ser un complet èxit perquè va estar carregada de responsabilitat ciutadana, de protesta enèrgica i al mateix temps, cívica i pacifica.

No obstant, resulta indignant comprovar que aquesta lliçó de Dignitat del poble, te enemics.

Hi  ha entitats públiques i privades que han tingut comportaments clarament hostils.

D’una banda, els grands mitjans de comunicació: prensa radio i televisió, s’han comportat amb una hostilitat manifesta,en un intent de minimitzar la protesta,  aplicant un silenci informatiu que, finalment era escandalós. Sols quan faltaven dos dies per a que les diferents marxes alcançaren la capital del Estat, i quan els mitjans estrangers ja estaven cobrint informativament la protesta, es van veure obligats, – sense ganes – a fer-se reso del fet.

Però, les Marxes de la Dignitat han tingut un altre enemic: El Govern i els seus cosos repressius.

Al final de la jornada, a la Plaça de Colón de Madrid, mentre es cantaven himnes a la llibertat des de la tribuna que presidia l’acte, les anomenades forces de l’ordre van irrumpir a l’acte i van agredir als manifestants, sense que hi haguera cap motiu que ho justificara.

Aquella agressió, absolutament fora de lloc, suposa una violació del dret Constitucional de manifestació i dels Drets Humans. Amb aquella agressió, el Govern es situa fora de la Constitució i de la Llei.

El Govern està asustat. Veu com, les protestes creixen d’un dia per al altre, en contra de les seves politiques d’autèntic terror. Veu que una majoria social, cada vegada mes nombrosa, no estem disposats a suportar molt temps mes que, les seves arbitrarietats ens hagen conduit a tindre sis milions d’aturats, mes d’un milió de famílies sense ningun ingrés, retallades en sanitat, educació, pensions, que el risc de pobresa  alcançe el 30 % de la població infantil, que la pobresa energètica cause 7000 morts prematures en hivern, que els jutjats espanyols hagen ordenat 5.600 desnonaments a l’any 2013, a raó de 185 per dia,  … en definitiva, no acceptem que ens hagen robat el futur nostre i el dels nostres fills.

I front a tot açò, aquest govern de corruptes i d’enemics del poble, no sap fer altra cosa que llançar-nos damunt la policia. No podien consentir que les Marxes de la Dignitat acabaren com a lo que en tot moment van ser: una jornada de protesta cívica i pacifica.

Per esta raó, en un intent de embrutar-les amb la taca de la violència, els qui donen les ordes  van llançar les forces repressives contra el poble, provocant uns enfrontaments dels quals, ells son els únics responsables.

En un alarde de cinisme inaudit, la delegada del Govern per a Madrid, Cristina Cifuentes, anuncia l’apertura d’expedients sancionadors per als organitzadors de les Marxes de la Dignitat.

Nosaltres, front a estes agressions als  Drets Humans i als Drets Constitucionals, li contestem el següent:

  • Els pobles de l’Estat Espanyol,  mai pararem de lluitar fins aconseguir una societat lliure, humana i democràtica per a nosaltres i els nostres fills.
  • En eixa societat, finalment presidida per la Dignitat dels homes i dones que la habitarem, tots els que avui ordenen i executen actes d’agressió i repressió contra les justes aspiracions del poble, hauran de rendir conters dels seus actes indignes, en tribunals realment democràtics.

!! LA DIGNITAT DELS POBLES DEL ESTAT ESPANYOL, NO POT DEIXAR EN LA  IMPUNITAT LES VIOLACIONS QUE, AQUEST GOVERN DE CORRUPTES I MALVATS, ESTÀ COMETENT CONTRA LA CONSTITUCIÓ I ELS DRETS HUMANS ¡¡

Manifiesto de la Asamblea de las  Marchas de la Dignidad de L’Alcoià-Comtat

El pasado 22-M tuvo lugar  en Madrid, una manifestación de protesta que, por su amplitud, probablemente fué la mayor de los ultimos años.

Esa manifestación, que reunioó a más de dos millones de personas procedentes de todas partes del Estado Español, discurrió dentro de los más escrupulosos cauces civicos y pacificos, tal como las organizaciones y entidades que la habian organizado, se esforzaron en que fuera.

Aquella jornada de lucha fué un completo éxito porque estuvo cargada de responsabilidad ciudadana, de protesta enèrgica que al mismo tiempo fué c´vica y pacífica.

No obstante, resulta indignante comprobar que esta lección de Dignidad del pueblo, tiene enemigos. Hay entidades, públicas y privadas, que han tenido comportamientos cláramente hostiles.

Por una parte, los grandes medios de comunicación: prensa, radio y televisión, se han comportado con una hostilidad manifiesta, en un intento de minimizar la protesta, aplicando un silencio informativo que, finalmente era escandaloso. Solo cuando faltaban dos dias para que las diferentes marxas alcanzaran la capital del Estado, y cuando los medios extranjeros ya estaban cubriendo informativamente la protesta, se vieron obligados, -sin ganas –  a hacerse eco del hecho.

Pero la Marchas de la Dignidad han tenido otro enemigo: el Gobierno i sus cuerpos represivos.

Al final de la jornada, en la Plaza de Colón de Madrid, mientras se cantaban himos a la libertad desde la tribuna que presidia el acto, las llamadas fuerzas del orden, irrumpieron en la plaza y agredieron a los manifestantes sin que hubiera ninguna razón que lo justificara.

Aquella agrasión, absolutamante fuera de lugar, supone una violación del Derecho Constitucional de Manifestación y a los Derechos Humanos. Con aquella agresión, el Gobierno se situa fuera de la Constituciópn y de la Ley.

El Gobierno está asustado. Ve como las protestas crecen de un dia para otro, en contra de sus políticas de autentico terror. Ve que una mayoria social, cada vez más numerosa, no estamos dispuestos a soportar mucho tiempo más que, sus arbitrariedades nos hayan conducido a tener seis millones de parados, más de un millón de familias sin ningún ingreso, recortes en sanidad, educación, pensiones, … que el riesgo de pobreza amenace al 30 % de los niños españoles, que la pobreza energética haya provocado 7000 muertes prematuras este invierno, que los juzgados españoles hayan ordenado 5.600 desaucios en el año 2.013, a razón de 185 por dia, … en definitiva, que no aceptamos que nos hayan robado nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Y frente a todo esto, este Gobierno de corruptos y de enemigos del pueblo, no sabe hacer otra cosa más que lanzar la policia contra el pueblo. No podian consentir que las Marchas de la Dignidad acabaran como lo que en todo momento habian sido: una jornada de protesta civica y pacífica.

Por esta razón, en un intento por ensuciarlas con la mancha de la violencia, quienes dan las ordenes, lanzaron las fuerzas represivas contra el pueblo, provocando unos enfrentamientos de los cuales, ellos son los únicos responsables.

En un alarde de cinismo inaudito, la delegada del Gobierno por Madrid, Cristina Cifuentes, anuncia la apertura de expedientes sancionadores contra los organizadores de la Marchas de la Dignidad.

Nosotros, frente a estas agresiones de nuestrao Derechos Humanos y nuestros Derechos Constitucionales, le contestamos lo siguiente:

  • Los pueblos del Estado Español, nunca dejaremos de luchar hasta conseguir una sociedad libre, humana y democràtica para nosotros y nuestros hijos.
  • En esa sociedad, finalmente presidida por la Dignidad de los hombres y mujeres que la habitaremos, todos los que hoy ordenan y ejecutan actos de agresión y represión contra las justas aspiraciones del pueblo, habrán de rendir cuentas de sus actos indignos, ante tribunales realmente democráticos.

!! LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO ESPAÑOL, NO PUEDE DEJAR EN LA IMPUNIDAD LAS VIOLACIONES QUE, ESTE GOBIERNO DE CORRUPTOS Y DESALMADOS, ESTÁ COMETIENDO CONTRA LA CONSTITUCION Y LOS DERECHOS HUMANOS ¡¡

Font: Assemblea de les Marxes de la Dignitat.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *