foradia cdturisme

Reduït el consum de plaguicides químics als centres escolars

Seguint els procediments que aconsella l’Organització Mundial de la Salut i la FAO l’Ajuntament redueix el consum de plaguicides quimics als centres escolars i edificis municipals • Amb el Control Integrat de Plagues el que s’ha aconseguit és millorar la qualitat ambiental

S’ha posat en marxa un procediment per al control d’insectes i rosegadors que redueix considerablement l’ús de plaguicides químics, aconseguint entorns més saludables per als centres escolars i els edificis municipals.

Amb el Control Integrat de Plagues el que s’ha aconseguit és millorar la qualitat ambiental dels espais interiors d’aquestos centres mitjançant la disminució de la quantitat de productes plaguicides aplicats.

plagasCal apuntar, per exemple, que aquest tipus d’actuacions ja estan duent-se a terme als Estats Units des de l’any 2008 en tots els centres escolars. A Alcoi, no només s’està fent als centres escolars sinó també a la resta de centres municipals que tenen un ús públic.

L’empresa encarregada del contracte relatiu al “Servei de desratització, desratolinització, desinsectació, desinfecció, lluita contra paneroles, processionària del pi i insectes”  va introduir una millora ambiental i sanitària molt important respecte els tractaments que venien fent-se fins aquell moment.

Seguint les directrius establertes per l’Organització Mundial de la Salut i la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació) que prioritzen les inspeccions i les revisions periòdiques dels llocs que s’han de controlar front als tractaments sistemàtics amb plaguicides amb la finalitat de previndre l’aparició de plagues i sense que això signifique un descens de l’eficàcia en els controls poblacionals.

El protocol d’actuació ha estat el de col·locar trampes i detectors per tal de controlar l’aparició d’insectes i rosegadors i actuar mitjançant l’aplicació de productes plaguicides només en el cas de perill potencial d’aparició d’una plaga.

Amb aquest protocol d’actuació s’han rebaixat considerablement l’ús de plaguicides, si comparem el consum de plaguicides en centres municipals durant 2013 (i anteriors) i 2014 tenim els següents resultats:

  • – Consum de raticides: descens del 37,50%
  • – Consum d’insecticides líquids: descens del 97,43%
  • – Consum de gels insecticides: descens del 65,12%

Per contra, i a causa d’aquest canvi del protocol d’actuació ha augmentat un 57,14% el número de trampes i detectors, fonamentalment de rosegadors i paneroles. En aquest cas, les trampes no presenten productes perillosos per al medi ambient ni la salut de les persones.

En conclusió: des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi es continua vetllant per la salut de les persones i de l’entorn natural i, adoptant l’aplicació de nous protocols com ara elControl Integrat de Plagues als centres municipals, es pretén aconseguir espais més saludables i alhora controlar la presència de certa fauna per tal d’impedir la proliferació de plagues.

Altres mesures que estan fent-se des del departament de Medi Ambient en aquest sentit:

  1. – Foment del horts socials ecològics (no es fan servir productes fitosanitaris).
  2. – Desbrossament de les herbes adventícies (males herbes) front a l’aplicació d’herbicides que es fa de manera secundària i molt puntual.
  3. – Aplicació d’insecticides i fungicides de baixa toxicitat i/o admesos en agricultura ecològica per al tractament d’arbres i arbustos a les zones verdes.

En paraules del regidor de Medi Ambient Paco Agulló, “aquesta és una actuació molt poc visible, pràcticament inapreciable per a l’usuari, que suposa una millora directa de la qualitat de vida dels espais interiors dels edificis públics. La resta de mesures que s’estan portant a terme pel departament segueixen aquesta mateixa línia, de màxim respecte per al medi i per a la salut de la ciutadania”.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *