foradia subscriutegrat

Lliurada del decàleg dependència i activitats d’abril

A les 10:30h al registre de la localitat de Muro deprés a les 11h s'ha procedit a registrar el document a l'ajuntament de Cocentaina i s'ha fet el mateix als registres d'Alcoi a les 12 del migdia i Ibi a la una • Properes activitats reivindicatives de la Plataforma en defensa de les persones en dependència de l'Alcoià i El Comtat

lliurament decàleg alcoi-4

Acte del registre del decàleg a l’Ajuntament d’Alcoi./lesmuntayes.com

Ahir dijous al matí la Plataforma en defensa de les Persones en situació de Dependència de L’Alcoià-El Comtat, ha traslladat  a totes les formacions polítiques de la comarca un decàleg amb propostes per a ser incorporades en els programes electorals de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i locals amb l’únic objectiu de facilitar i millorar el dia a dia d’aquelles persones que, per les seues peculiars característiques, no poden desenvolupar una vida normalitzada com la majoria de la societat.

Els actes de lliurament del document amb propostes per a ser incorporades en els programes electorals dels partits polítics s’han començat les 10:30h al registre de la localitat de Muro on els esperava l’alcalde i part de la corporació municipal. A les 11h s’ha procedit a registrar el document a l’ajuntament de Cocentaina i s’ha fet el mateix als registres d’Alcoi a les 12 del migdia i Ibi a la una.

Cartell DependenciaLes properes activitats reivindicatives de la Plataforma en defensa de les persones en dependència de l’Alcoià i El Comtat.

Divendres 17 d’abril al  Centre Social “Real Blanc” de Cocentaina de 16h a 19h Assessorament Jurídic GRATUÏT Individualitzat a càrrec de Paloma Cascales Bernabeu, advocada del Servei d’Assessorament en Dependència del Col·legi d’Advocats d’Alacant. Aquest acte està patrocinat per l’Associació d’alumnes FPA Beniassent de Cocentaina i a les 19:30h  Taula redona: “COPAGAMENT A DEBAT” moderada per la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència de l’Alcoià/Comtat

Dissabte 18 d’abril al Centre Cultural El Teular de Cocentaina a les 19:30h Presentació DEL CD “NOTAS DE ESPERANZA” que el compositor Romu Agulló ha regalat al nostre col·lectiu

Decàleg amb propostes per a ser incorporades en els programes electorals dels partits polítics

  • 1. Defensar un sistema públic de serveis socials a través d’una nova LLEI AUTONÒMICA DE SERVEIS SOCIALS.
  • 2. Garantir la IGUALTAT INTERTERRITORIAL mitjançant la col∙laboració efectiva dels diferents nivells de l’Administració (estatal, autonòmica i municipal) i les diferents conselleries amb competències en el sector (Educació, Sanitat, Benestar Social, Ocupació i Hisenda).
  • 3. Establir un FINANÇAMENT SUFICIENT per a la cobertura adequada de tots els serveis socials a través de pressupostos reals, efectius i de caràcter FINALISTA. Així mateix, promoure un MODEL CONCERTAT DE FINANÇAMENT per als serveis socials gestionats per entitats sense ànim de lucre (ESAL).
  • 4. DEROGAR LA NORMATIVA AUTONÒMICA EN SANITAT, SERVEIS SOCIALS I DEPENDÈNCIA que obstrueix i paralitza la implantació real i efectiva de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD); RETALLA prestacions econòmiques per a les persones cuidadores entorn familiar i els serveis; estableix el COPAGAMENT DELS SERVEIS SOCIALS, injust per a les persones amb discapacitat, majors i en situació de dependència, així com el COPAGAMENT FARMACÈUTIC, de productes farmacèutics, ortoprotètics i ajudes tècniques per a les persones amb discapacitat.
  • 5. Crear una MESA DE BENESTAR SOCIAL de caràcter consultiu i vinculant, on estiguen presents les organitzacions representatives del sector, organitzacions sindicals, usuaris, plataformes i familiars.
  • 6. Fer efectives les polítiques per a FOMENTAR L’OCUPACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT en els diferents àmbits, tan públic com privat i apostar per la seua integració plena en el mercat laboral de manera efectiva, especialment d’aquelles smb majors dificultats dins del mateix col∙lectiu.
  • 7. Garantir la PLENA ACCESSIBILITAT, mitjançant l’eliminació real i efectiva de totems les barreres arquitectòniques i de la comunicació.
  • 8. Promoure uns SERVEIS SOCIALS DE QUALITAT, mitjançant una regulació adequada de l’acreditació de centres, serveis i programes. Garantir unes condicions dignes de treball, de les treballadores i dels treballadors del sector, complint amb el pagament puntual segons estableix la legislació laboral i compliment del conveni col∙lectiu de referència. Així mateix, els centres i les administracions públiques hauran de prestar especial atenció a la formació adequada de totes les persones professionals (formació, titulació, habilitació professional i certificació…)
  • 9. Instar a l’Administració autonòmica que legisle perquè les competències en matèria de SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS I DE PROXIMITAT seguisquen sent COMPETÈNCIA MUNICIPAL independentment de la dimensió de la població per a pal∙liar els efectes de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
  • 10. Establir els mecanismes que faciliten l’accés a UNA JUSTÍCIA DILIGENT, EFECTIVA I REAL, garant del respecte, la dignitat i l’autonomia de la voluntat de les persones amb discapacitat i en situació de dependència.
Font: Redacció./


terra

animalcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *