lasarga ajualcoipresuparticipa

Associacions de veïns sol·liciten el compliment a les terrasses

• Els Clots, Santa Rosa-La Mistera, Batoi, Ensantxe-Benissaido, el Centre i Zona Nord han presentat una instància a l’Ajuntament on sol·liciten una reunió urgent de la comissió d'arbitratge per a tractar l'ordenança de les terrasses.

Terrasses d'estiuDiferents associacions de veïns d’Alcoi com Els Clots, Santa Rosa-La Mistera, Batoi, Ensantxe-Benissaido, el Centre i Zona Nord, en nom de la presidenta de l’Associació de Veïns de la Zona Nord, Dª Aurora Cedrón Jordà, van acordar en la reunió del passat dia 20 de juliol remetre conjuntament al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alcoi una instància.

El motiu de l’escrit és que han rebut queixes de veïns i veïnes que observen cert incompliment de l’ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal, mitjançant taules, cadires i elements auxiliars. En ell expressen que “l’únic interés que tenen les entitats veïnals és el de la correcta utilització de l’espai públic i que és respecte l’horari establit en l’ordenança pel benestar dels veïns i veïnes”. D’aquesta forma ho manifesten en el següent escrit:

Com que l’ordenança contempla que existeix una comissió d’arbitratge per a dur aquests temes i que nosaltres estem representats legalment a aquesta, sol·licitem convocatòria extraordinària i urgent d’aquesta comissió per a tractar els següents punts: Expressar el malestar de les queixes rebudes; i treball fet respecte al “Capítol V- Obligacions dels titulars de les terrasses i prohibicions. Article desset. Obligacions dels titulars”. En general tots els punts però en especial el punt 7 que diu literalment “Col·locar en lloc visible l’autorització de l’ocupació i el plànol amb la delimitació de l’àmbit autoritzat”. En aquest sentit també és remitim a l’ordenança a “l’Article 15. Autorització”. En la que s’indica a més que: “L’autorització expressarà la superfície màxima a ocupar i la determinació geomètrica de la ubicació de les instal·lacions, així com el nombre de taules i cadires que la seva col·locació es permeta, incorporant un plànol de la superfície autoritzada i distribució dels elements de la mateixa. A l’efecte de facilitar el control de l’espai habilitat per a l’ocupació de la via pública, a petició de la Policia Local, d’ofici o pel Servei encarregat de la tramitació de l’expedient d’autorització, o mitjançant escrit raonat pels veïns o Associacions de Veïns afectades, pels Serveis Municipals es senyalitzarà, en la mateixa calçada, l’espai a ocupar pels interessats”.

Conscients que l’ordenança no contempla que a aquesta comissió la conforme també un representant de la Policia Local, sol·licitem que se cite a aquesta reunió a un representant de la Policia Local com a cos que vetla pel benestar dels veïns i que ens puga informar també de les molèsties generades en el sentit de l’aplicació de l’ordenança.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *