foradia pressupostparticipatiualcoi

Amiant, en companyia del teu assassí

• Espanya va ser comercialitzat per l'empresa Uralita, d'ací que comunament siga conegut com a 'uralita' • L'asbest, també cridat amiant, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos • L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que en l'actualitat prop de 125 milions de persones en el món estan exposades a l'amiant • Associacions d'afectats estudien com portar la denúncia davant del Tribunal Penal Internacional

L’asbest, també cridat amiant, és un grup de minerals metamòrfics fibrosos. Són minerals de fibres llargues i resistents que es poden separar i són prou flexibles com per a ser entrellaçades i també resistixen altes temperatures per això és el principal component del fibrociment, un material de construcció que a Espanya va ser comercialitzat per l’empresa Uralita, d’ací que comunament siga conegut com a ‘uralita’. Al tractar-se de fibres especialment xicotetes (es mesuren en ángstroms, que és un mil·límetre dividit en 10 milions de parts) s’inserixen fàcilment en l’interior dels òrgans, quelcom per al que el cos té poques defenses i, a la llarga, produïxen diverses malalties, com el càncer i el mesotelioma.

amianto alcoi

I encara que porta més de cent anys coneixent-se els seus efectes danyosos encara hui es comercialitza en certes parts del món. A Espanya es va prohibir al desembre de 2001 però el seu ús continuat provoca que, segons un informe de 2007 de CC.OO, “l’amiant continua sent l’agent cancerigen que més afecta els treballadors, i fora de l’àmbit laboral la segona font ambiental de càncer, després del tabac.” En els sis mesos que portem de 2015 a Espanya portem una mitjana de 4 morts al mes a causa de l’amiant. I si feu la recerca sobre els càncers a la població de Cerdanyola (junt amb una fàbrica d’amiant) el resultat és esgarrifós.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que en l’actualitat prop de 125 milions de persones en el món estan exposades a l’amiant en el lloc de treball el que porta a una estimació d’unes 100.000 morts i quant a l’amiant present en l’entorn de vida l’OMS només aventura “diversos milers de morts cada any”.

Perquè no sols els treballadors exposats a l’amiant estan pagant amb la seua vida un complot de grans empreses que continuen produint per a països en via de desenrotllament, ací, a Europa, molts ciutadans encara tenim les teulades de les nostres cases fetes amb ‘uralita’ per no parlar de les conduccions d’aigua o depòsits d’eixa fibra perquè l’aigua pot exercir una acció d’arrossegament de les partícules d’amiant de fins a desenes de milions per litre, depenent del grau d’acidesa de l’aigua i de que siga més o menys calcària, la qual cosa suposa que estem davant del que és, possiblement, el major problema de salut pública de la nostra època.

Associacions d’afectats estudien com portar la denúncia davant del Tribunal Penal Internacional però de moment només el silenci és el seu resultat. Les grans empreses de la construcció ja s’encarreguen d’ocultar este goteig de morts que, si no efectues les degudes prevencions, pot emportar-te-se a tu.

Font: Ester Jordà./


turistalcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *