foradia subscriutegrat

La tramitació d’Alcoinnova a l’espera de la resolució del Tribunal Suprem

• Període de 30 dies d’exposició pública del projecte • Si el dictamen es positiu, i l’Ajuntament d’Alcoi atorgarà la llicencia.

El 10 de juliol de 2015, l’empresa La Española va presentar a l’Ajuntament d’Alcoi el projecte d’urbanització de l’Actuació Territorial Estratègica (ATE) “Alcoinnova”.

Aquest projecte no comptava amb la avaluació d’impacte ambiental com requereix la normativa. Per aquest motiu, des de l’administració local, se li va requerir a l’empresa tant l’estudi com la modificació d’alguns aspectes del projecte d’acord amb els informes dels tècnics municipals.

No ha sigut fins fa unes setmanes, concretament el 16 de desembre de 2016, quan La Española ha presentat a l’Ajuntament l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte d’urbanització. Amb la presentació d’aquest document es reprèn la tramitació del projecte per a obtindre la corresponent llicència d’obres.

A partir de la setmana que ve, s’obrirà un període de 30 dies d’exposició pública del projecte i, una vegada finalitzat, l’empresa impulsora d’Alcoinnova haurà de contestar les al·legacions que es presenten.

Després, l’Ajuntament remetrà tota la documentació a la Conselleria de Medi Ambient per a l’estimació de la declaració d’impacte ambiental. La Conselleria té un termini de 4 mesos per a resoldre. Si el dictamen es positiu, i l’Ajuntament d’Alcoi atorgarà la llicencia d’obres corresponent.

D’altra banda, el proper 22 de febrer està prevista la votació i resolució del recurs de cassació presentat en el Tribunal Suprem.

L’alcalde, Toni Francés, comenta al respecte queper part de l’Ajuntament, podem dir que si el tribunal desestima l’ATE, treballarem colze a colze amb l’empresa per a que el projecte es quede a Alcoi. Si, en canvi, el tribunal valida «Alcoinnova», la nostra tasca serà que es complisquen totes les garanties legals i mediambientals que requereix una iniciativa d’aquestes característiques”.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *