foradia cdturisme

La tornada a l’escola pot comportar entre els 218  € i 1894 € de despeses per alumne

• Les despeses varien en funció del tipus de col·legi: una mitjana de 218 € en centre públic, 608 € en concertat i 1894 € en centre privat. • Ací apuntem algunes recomanacions perquè les despeses no augmenten per damunt de les necessitats escolars:

Les despeses familiars que implica la tornada a l’escola poden oscil·lar entre 218 € i 1894 € per alumne en el País Valencià. Així ho indica un estudi realitzat per la Unió de Consumidors de la Comunitat.

Les despeses varien en funció del tipus de col·legi (públic, concertat o privat) en el qual està escolaritzat l’alumne: una mitjana de 218 € per alumne escolaritzat en un centre públic, 608 € per als concertats i 1894 € si s’opta per un centre privat.

Les principals despeses provenen d’uniformes, material, menjador, llibres i transport.

Respecte al cost de llibres, si no es participa en xarxa llibres, implica 300 € de mitjana, variant en funció del curs escolar que es realitze. I el cost del transport escolar, si es requereix, pot comportar uns 135 € de mitjana.

En el cas del col·legi públic, les despeses que en principi cal afrontar són el material escolar, i, si cal, el servei de menjador escolar.

Si el col·legi és concertat, a aquestes despeses cal afegir habitualment el desemborsament de l’uniforme, que oscil·la al voltant de 380 €. Ací s’inclou a més de l’uniforme, el xandall del col·legi i, si escau, els pitets.

Si el col·legi és privat, la xifra ascendeix als més de 1800 € el primer mes, ja que cal abonar, a més de les despeses bàsiques, la mensualitat, el transport, menjador, assegurances i, en alguns casos, matrícula.

Recomanacions perquè les despeses no augmenten per damunt de les necessitats escolars:

Repassar tot el material escolar que hi ha a casa i fer una llista del que realment es necessita.

Comparar preus entre els diferents establiments, aprofitar ofertes i descomptes, participar en la Xarxa Llibres de la Conselleria d’Educació.

Portar un control de les despeses: una comptabilitat domèstica permet conéixer al detall totes les despeses i ajuda a tenir un major control de despeses i material.

No comprar tot el material alhora en el mateix establiment, ja que pot haver-hi variacions de preus d’uns llocs a uns altres.
Anar amb compte amb el tipus d’ofertes que són habituals en aquestes dates, ja que es pot acabar adquirint més material del que realment es necessita.

Inculcar en els escolars la consciència del valor de les coses, i valors com el respecte i la conservació del seu material. No deixar-se portar pels desitjos dels escolars.

No acudir a crèdits ràpids, ja que aquest tipus de préstecs tenen uns alts interessos que poden suposar problemes per a economia familiar.

Evitar marques o dels productes amb recursos publicitaris, com els que utilitzen personatges del món de l’animació, de la televisió o del còmic per a promocionar la seua venda, ja que aquest tipus de recursos de màrqueting suposen un increment del preu del producte final, ja que el consumidor ha d’assumir els costos de drets d’autor i de promoció publicitària en mitjans.

Fomentar els bancs de roba als quals actualment donen ús alguns centres, que s’encarreguen de realitzar el servei de recollida i recuperació de roba que ja no utilitzen xiquets més majors per a posar-la a la disposició de les famílies que les puguen necessitar.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana assenyala, a més, la necessitat que les diferents administracions incrementen les ajudes als xiquets en risc d’exclusió social perquè disposen de les mateixes oportunitats que la resta de l’alumnat.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *