foradia

Un pla de gestió per a mantenir i fer valdre l’art rupestre del País Valencià

• Al País Valencià estan reconeguts per la Unesco 302 abrics rupestres, però actualment la Conselleria té inventariats més de 600 • Un pla de gestió per a impulsar iniciatives legislatives d'investigació, de divulgació, de conservació i de protecció de l'art rupestre mediterrani.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat el Pla de gestió d’art rupestre del País Valencià, que està reconegut per la Unesco com a patrimoni mundial.

I és que l’art rupestre és una manifestació cultural única i representativa de la societat prehistòrica, el valor artístic i documental de la qual requereix protecció. Al País Valencià estan reconeguts per la Unesco 302 abrics rupestres, però actualment la Conselleria té inventariats més de 600 llocs.

Per a mantenir i fer valdre aquest patrimoni, des de la Generalitat es preveuen mesures de protecció dins de la Llei de patrimoni cultural valencià i amb un pla d’actuacions per a la dinamització de l’art rupestre de la Comunitat Valenciana, que marquen les línies per a l’actualització de l’inventari i la protecció dels llocs que permet obtindre una anàlisi física i jurídica de la situació actual de l’art rupestre al nostre territori.

A aquestes iniciatives, ara s’hi suma el Pla de gestió, que representa el marc tècnic necessari per a impulsar iniciatives legislatives, d’investigació, de divulgació, de conservació i de protecció de l’art rupestre mediterrani.

Aquest pla s’articula en tres blocs. El primer correspon al diagnòstic i determina quins són els valors del bé, els projectes de gestió existents, el seu estat jurídic i físic actual, els tipus d’intervencions de què és objecte, a més de presentar una anàlisi socioeconòmica del territori i identificar quins són els grups d’interés que, posteriorment, contribuiran a marcar línies d’actuació.

El segon se centra a determinar uns objectius i estratègies concrets, i establir els protocols generals a seguir relatius a la conservació, l’estudi i la difusió dels jaciments amb l’objectiu d’incrementar el coneixement i la preservació d’aquests béns i contribuir al desenvolupament territorial de l’entorn.

El tercer i últim bloc determina el programa d’actuació que s’ha de seguir amb una metodologia en què es plantegen estratègies de gestió enfocades a accions de protecció i posada en valor a través de la legislació genèrica en matèria cultural i mediambiental.

Font: Redacció./


subscriutegrat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *