foradia mediambient

La Generalitat rep 445 sol·licituds d’ajudes directes al pagament de lloguer per a persones que es troben en emergència habitacional

L'ajuda mensual varia en funció de la zona · La convocatòria de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge està oberta fins al 31 d'octubre

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha rebut 445 sol·licituds fins el moment per a ajudes directes al pagament de lloguer per a atendre aquelles situacions especials d’emergència habitacional, a fi de possibilitar l’accés a l’habitatge, o si escau, evitar la seua pèrdua, tal com estableix el reconeixement al dret subjectiu de l’habitatge.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat que “aquestes ajudes són un pas més per a assegurar l’accés i la permanència sota un sostre digne a aquelles famílies sense recursos econòmics, en estar dirigides als col·lectius socials més necessitats de suport públic“.

En aquest sentit, ha afegit que “no solament tenim el mandat de garantir l’accés a l’habitatge mitjançant la Llei per la Funció Social de l’Habitatge de la Comunitat, sinó que és una obligació per part de l’Administració Autonòmica reconeguda en l’article 16 de l’Estatut d’Autonomia“.

Les ajudes, que es poden sol·licitar fins al 31 d’octubre, es tramiten a través dels ajuntaments, serveis socials, així com les mancomunitats, ONG o altres associacions que exercisquen una funció social en matèria d’habitatge, per entendre que són els organismes més pròxims a la ciutadania, i que coneixen de primera mà les necessitats habitacionals de les persones amb problemàtiques d’accés a l’habitatge o risc de pèrdua de la mateixa per falta de pagament.

La Generalitat ha convocat en 2019 per primera vegada aquestes ajudes de caràcter directe i no per concurrència competitiva, segons l’Ordre que el passat 12 d’abril publicava el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En la mateixa figuren les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d’emergència habitacional.

La quantia de l’ajuda no és un percentatge fix, sinó que es calcula sobre la base dels ingressos que perceben les persones sol·licitants i l’import que paguen de la renda de lloguer, de manera que la persona afectada no haja de pagar de lloguer un import que li supose un esforç superior al 25% dels seus ingressos. El límit màxim d’ajuda que es concedeix és del 80% de la renda de lloguer i s’han fixat imports màxims distribuïts en diverses zones de la Comunitat Valenciana.

Variacions

L’ajuda mensual màxima varia en funció de la zona (València, 480 euros al mes i 5.760 euros a l’any; Alacant i Castelló, 435 euros al mes i 5.220 euros a l’any, etc). A més, aquesta línia complementa a altres solucions habitacionals com les ajudes al lloguer ordinàries, el complement de lloguer de la Renda Valenciana d’Inclusió o l’adjudicació d’un habitatge públic.

Font: Redacció./


agora

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *