foradia mediambient

Set científiques de la UPV entre les millors d’Espanya

Elles són: Amparo Chiralt Boix, Mercedes Álvaro Rodríguez, Ma del Carmen Muñoz Roca, Ma Victoria Borrachero Rosado, Josefa Mula Bru, Sara Iborra Chornet i Ma Dolores Marcos Martínez

Set investigadores de la Universitat Politècnica de València estan dins del rànquing de les millors científiques d’Espanya. Dit rànquing ha sigut elaborat pel grup per a la Difusió de l’Índex h (DIH). Les científiques són: Amparo Chiralt Boix, Mercedes Álvaro Rodríguez, Ma del Carmen Muñoz Roca, Ma Victoria Borrachero Rosado, Josefa Mula Bru, Sara Iborra Chornet i Ma Dolores Marcos Martínez.

Per a realitzar aquesta classificació, s’avalua l’índex h (valor que mesura la Qualitat científica de l’investigador a partir del nombre de citacions als seus articles) de cadascun dels investigadors, amb el seu factor h, que és el quocient entre l’índex h de cada científic i la mitjana de tots el que apareixen al rànquing de la seua àrea.

Amparo Chiral destaca a l’àmbit de la ciència i la tecnologia dels aliments, en els últims 15 anys ha estat estudiant els materials biodegradables actius per a l’envasat d’aliments mitjançant l’ús de fonts renovables. És autora de 102 capítols de llibre en prestigioses editorials i, a més, ha escrit 270 articles I té 10 patents.

Mercedes Álvaro i Sara Iborra, són de la rama de química física. La primera d’elles ha desenvolupat el seu treball al camp de la catàlisis i fotocatàlisis medi ambiental, on cal destacar que hi ha aconseguit la destrucció de microorganismes resistents com el de la legionel·la, entre altres d’origen industrial i agrícola. També ha incorporat les tècniques d’oxidació avançada als processos de potabilització d’aigües superficials. Té un total de 238 publicacions amb 10.308 cites (el seu índex h és 56), i ha participat en 5 patents. Per la seua part, Iborra, treballa en el desenvolupament de nous processos catalítics per a la producció de biocombustibles i productes químics com medicaments o nous materials polimèrics, perfums o detergents biodegradables seguint els principis de la Química Sostenible. Ha escrit més de 100 articles en revistes importants, 7 capítols de llibre, i té 24 patents.

M. del Carmen Muñoz és una de les investigadores més reconegudes en química inorgànica i nuclear. La seua investigació se centra en matèries moleculars metal-orgànics termo-piezo i foto-commutables que són Font de transició de fase de primer ordre. Muñoz ha escrit 220 articles, la majoria per a revistes de gran impacte. (El seu índex h és 54).

M. Victoria Borrachero és experta en tecnologia de l’edificació i construcció. Als últims 10 anys ha estudiat la fabricació de Materials geopolimèrics, sense ciment Portland, utilitzant residus industrials, ceràmics i de biomassa. És autora de 110 articles en revistes importants, 15 en altres revistes, 11 capítols de llibre I més de 200 comunicacions en congressos per tot el món.

Josefa Mula destaca a l’àrea d’enginyeria industrial, i les seues contribucions principals se centren en la investigació i aplicació de mètodes quantitatius per a l’optimització dels processos de gestió de la producció. Ha col·laborat en més de 90 articles, i és coautora de llibres.

I, per últim, M. Dolores Marcos, experta en química. El seu treball és el disseny de nous materials híbrids orgànic-inorgànic aplicats al disseny de sondes per a la detecció d’espècies químiques d’interés mediambiental i biològic, l’eliminació efectiva de contaminants en aigua, i el desenvolupament de “portes moleculars” per a la alliberació controlada al camp biomèdic i en alimentació. Ha publicat 189 articles en revistes importants del món de la química i els seus treballs han sigut citats en més de 8.650 ocasions (índex h: 48). A més a més, és coautora de 14 patents.

Font: Redacció./


museus alcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *