foradia mediambient

Investigadors valencians desenvolupen un mètode de detecció de SARS-CoV-2 en mostres de saliva

Es tracta d'un procediment fiable, econòmic i no invasiu perquè n'hi ha prou que la persona aporte una mostra de saliva • Permet detectar infeccions en estadis molt primerencs o amb baixa càrrega viral i el resultat és comparable al de mostres nasofaríngies

“La prova de detecció de SARS-Cov-2 en saliva manté una alta sensibilitat”, explica el cap del Laboratori d’Immunologia Molecular i Cel·lular del CIPF, Enric Esplugues. A més, en ser no-invasiva no suposa cap dolor ni molèstia per als pacients.

Un equip d’investigadors i investigadores del CIPF porten mesos treballant en el desenvolupament d’un nou test de detecció de SARS-CoV-2 a partir de mostres de saliva. El Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) està acreditat per l’Institut de Salut Carles III per a realitzar test de PCR diagnòstics de COVID-19.

Test de saliva similars han estat aprovats d’urgència per la FDA estatunidenca, com és el cas del test “SalivaDirect” desenvolupat per la Universitat Yale.

Els principals avantatges que ofereix aquest tipus de test sobre la PCR nasofaríngia és que són menys invasius, consistents i econòmics. Altres centres espanyols i europeus de referència realitzen també estudis semblants a partir de mostres de saliva.

Així mateix, un altre avantatge molt important d’emprar mostres de saliva per a realitzar les proves PCR és que ofereixen minimitzen la interacció física dels treballadors i les treballadores del sistema sanitari amb possibles persones infectades. El mateix pacient pot prendre la seva mostra i lliurar-la en el seu centre de salut dins d’un recipient tancat i de manera segura.

A més, en ser no-invasiva no suposa cap dolor ni molèstia per als pacients, un punt que pot facilitar una major participació en programes de rastreig.

El cap del Laboratori d’Immunologia Molecular i Cel·lular del CIPF, Enric Esplugues, un dels investigadors que lidera l’equip COVID-19 del CIPF. Assegura que els tests de PCR per a la detecció del SARS-CoV-2 “es basen a analitzar mostres biològiques on ja sabem que resideix el virus, per exemple, en mostres nasofaríngies o mostres de saliva. L’obtenció de mostres nasofaríngies pot ser complicada i molesta si la comparem amb l’obtenció de mostres de saliva”. “A més, la prova de detecció de SARS-Cov-2 en saliva manté una alta sensibilitat”, conclou Enric Esplugues.

La saliva, una alternativa viable i molt sensible

La saliva, segons diferents estudis científics publicats en les últimes setmanes, és una ferma candidata per al diagnòstic de Covid-19 perquè la seva recol·lecció és mínimament invasiva i ha mostrat una sensibilitat comparable als hisops nasofaringis. A més, la metodologia usada pels investigadors del CIPF no requereix de la purificació d’RNA.

La directora del CIPF, la doctora Deborah Burks, considera que és una manera d’avançar amb les proves de garbellat, fins i tot a gran escala: “És un mètode molt apte per a nens perquè aquesta metodologia s’adapta perfectament a un programa de cribratge massiu, ja que es poden emprar pols de mostra”.

“És possible detectar pacients de Covid-19 en estadis molt primerencs o amb càrregues virals baixes amb resultats comparables a les proves de PCR a partir de mostres nasofaríngies“, afegeix la doctora Burks.

Altres projectes del CIPF sobre el virus SARS-CoV-2

El doctor Francisco J. Iborra, al costat del doctor Fernando Almazan del CSIC, duen a terme un estudi sobre les modificacions que indueix el SARS-Cov-2 en el metabolisme cel·lular. Els virus, quan ens infecten, modifiquen el metabolisme cel·lular en el seu benefici, per a optimitzar el seu creixement i expansió.

“Si descobrim dianes metabòliques, podrem actuar de manera farmacològica, impedint o almenys interferint en la progressió de la infecció”, assenyala el Dr. Iborra. “Usant aquesta estratègia, hem identificat diverses dianes i ens trobem en procés de validar el seu impacte en el curs de la infecció”, afegeix l’investigador.

Per part seva, el laboratori de la doctora Mar Orzáez estudia el paper que exerceixen en l’activació del inflamasoma les diferents proteïnes que conformen el virus. Aquest grup investiga les estratègies farmacològiques que resultarien més adequades per a inhibir la inflamació induïda pel virus.

“És ja un fet demostrat que l’activació de l’inflamasoma ocorre en pacients greus de Covid-19 i existeixen evidències que relacionen la magnitud de la seva activació i la seva progressió durant l’hospitalització, amb l’evolució clínica del pacient”, assenyala la investigadora del CIPF.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *