foradia mediambient

EUROPAN 15 «Els Rajolars: Regeneració Resilient»

Article per Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva.

Aquesta setmana se celebra el lliurament de premis de l’EUROPAN 15/ Espanya i s’inaugura l’exposició a València amb els resultats. A més, a Oliva hem volgut organitzar una jornada per a presentar les propostes guanyadores i fer una taula redona amb les claus per a la millora d’Oliva i els Rajolars, el pròxim dijous, 27 de gener a les 12 h al Centre Polivalent. 

Per a entendre un poc la importància d’aquesta proposta cal conéixer els antecedents de la gestió, i saber que L’EUROPAN és una federació europea d’estructures nacionals que organitzen, bianualment, concursos, per a arquitectes menors de 40 anys, de projectes urbans i arquitectònics. 

En 2018, després de les gestions de l’aleshores alcalde David González, Oliva va estar nomenada, el 4 d’abril del 2019 per la Generalitat Valenciana, com a ciutat candidata a EUROPAN 15, amb la proposta denominada “Els Rajolars: Regeneració Resilient” de Luis Bernardo Vaamonde, Ana Méndez Garzo i Ignacio Burgos González.

Aquesta proposta té com a objectiu transformar la zona dels Rajolars, mitjançant la innovació urbana vinculada a la identitat del lloc i el seu entorn i atenent a principis com la sostenibilitat econòmica i ambiental, el respecte al patrimoni, la diversificació d’usos compatibles, la mobilitat basada en els desplaçaments no motoritzats, la innovació en la formació professional d’alt rendiment, i la participació ciutadana. 

També es pretén generar propostes d’actuació de regeneració de la vora sud del principal nucli urbà, i la seua connexió, mitjançant les diferents maneres de transport, amb la resta de nuclis urbans, amb els altres nuclis urbans locals, i amb les diferents xarxes de transport existents en el terme municipal que el comuniquen amb l’exterior. 

Com a punt de partida per a aconseguir aquests objectius, les característiques definitòries de l’àrea de treball són l’antiga zona industrial, majoritàriament abandonada però que en l’actualitat ofereix, encara, una forta identitat industrial local amb la presència de xemeneies, forns, edificis i àmplies zones d’assecament; la zona urbana planificada per a ús residencial; l’àrea urbana de transició ciutat-horta i l’àrea urbana de transició ciutat-muntanya.

Aquesta zona va ser objecte d’una important implantació d’indústries als anys 50, d’elaboració de productes ceràmics per a la construcció, arribant a convertir-se en un potent “polígon industrial” que va aconseguir alts nivells de producció durant els anys 70. Cal recordar que Oliva té una tradició, ancestral, ceramista, demostrada en els jaciments del “Forn Roma” i de les “Terrisseries Romanes” existents dins del nucli urbà principal. 

Presentació de propostes guanyadores a Oliva d’EUROPAN el passat desembre 2021./

L’Ajuntament d’Oliva coneix, d’una banda, les inquietuds diverses dels propietaris dels immobles compresos dins de l’àrea de treball (possibilitar usos mentre es realitza un desenvolupament urbanístic de la zona, deures de conservació i manteniment de les edificacions protegides -xemeneies- i de les procedents de les antigues infraestructures fabrils, la mobilitat en la zona cada dia més restringida pel desenvolupament urbà del seu contorn, etc.), de la degradació d’edificis residencials pròxims (Finca del cementeri), i per una altra de les necessitats dels promotors vinculats al sector de la construcció de disposar de solars per a desenvolupar, mitjançant la seua activitat, productes innovadors que cada dia demanda més el mercat, i per una altra les de la societat local d’Oliva que demanda una solució en la zona i un nou, important, i divers estímul econòmic per a la ciutat. 

En conseqüència té intenció, agarrant-se a l’oportunitat que ofereix l’EUROPAN, de liderar la conjunció dels interessos dels diferents actors, els ja indicats (com ja existents) i altres nous que mostren el seu interés per l’objectiu, com poden ser les empreses actives en l’àrea (Tot Arròs, Fangcuit, etc.), empreses implantades en els polígons industrials pròxims, reunides per a establir espais comuns d’investigació, aquelles vinculades al sector agrícola en tot el seu procés (SAT´s, Refrescos Iberia, distribuïdors de productes agrícoles, proveïdors d’equips i materials, associacions d’agricultors, etc.), cambres de comerç pròximes, associacions de barri, universitats, etc. 

Per tal d’impulsar el desenvolupament del projecte guanyador, i complint amb el compromís acceptat en les bases de la convocatòria, l’Ajuntament d’Oliva ha procedit a la contractació de l’equip guanyador, amb l’encàrrec de la redacció d’un Pla Director de Desenvolupament Urbanístic de la Zona “Els Rajolars”, que té un termini de 12 mesos; i tot això amb la intenció de poder regenerar una zona de vital importància per a la nostra ciutat. 

Font: Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva./


agora

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *