foradia subscriutegrat

L’Ajuntament licita el nou servei de recollida de residus i neteja viària

S'espera que aquest contracte tinga un cost de 50.865 euros. El termini per a presentar-se finalitzarà el dia 21 de novembre

Des de l’Ajuntament d’Alcoi s’ha tret a concurs una sèrie de documents i serveis necessaris per a la licitació del servei de recollida de residus i neteja viària, un tràmit que es fa amb totes licitacions per tal de saber el perfil del contractant que estarà publicat a la web del consistori. El cost d’aquest contracte és de 50.865 euros i el termini per a presentar-se finalitzarà el dia 21 de novembre a les 12h.

Concretament, l’objecte del contracte és la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques i documents necessaris que requereix el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la licitació del servei de recollida de residus i neteja viària i per a la licitació de l’auditoria aquests dos serveis. A més, també l’assistència tècnica per a la resolució de dubtes, preguntes o al·legacions als plecs i documents objecte del contracte durant el període de licitació, així com l’assistència tècnica per a la interpretació i valoració de les ofertes realitzades pels licitadors presentats. L’empresa adjudicatària tindrà un termini de sis mesos per a poder redactar aquest document.

Actualment, en Alcoi hi ha contractat un servei de recollida de residus i neteja viària amb l’empresa FCC Medio Ambiente S.A adjudicat mitjançant concurs públic en 2018 amb inici del servei del contracte de l’11 de maig d’eixe any. La duració d’aquest contracte és de 4 + 2 anys, amb la possibilitat de dos pròrrogues d’un any cadascuna, amb la finalització en el 10 de maig de 2023, o el 10 de maig de 2024 respectivament. És a dir, que s’espera que en el pròxim mes de maig continuarà el contracte metre se segueixen els tràmits administratius corresponents, i que ja entrarà en vigor per a l’any 2024.

Jordi Silvestre, regidor de Transició Ecològica ha comentat que: “Seguim amb la tramitació del nou servei de recollida de residus i neteja viària que s’adaptarà al Pla Local de gestió de residus que aprovem recentment en el Ple. És un dels contractes més importants de l’Ajuntament i amb major dificultat. Volem tindre un contracte que garantisca el millor servei possible i que a més, seguirà les indicacions del Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana i de la acabada d’estrenar llei de Residus i Sòls Contaminants que determina, entre altres obligacions, les noves formes de recollida, els percentatges obligatoris de separació de les diferents fraccions i les dates de compliment d’aquesta separació”.

Font: Redacció./


ajualcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *