foradia cdturisme

La Carrasca lamenta, no comence la reforma del pàrquing la Rosaleda

La Carrasca-Ecologistes en Acció recorda a la regidora de Règim Jurídic de l'Ajuntament d'Alcoi que el Tribunal no ha acceptat cap dels projectes presentats fins ara, a pesar d'estar avalats pels tècnics municipals. Els informes dels tècnics municipals no són cap garantia de la legalitat del projecte de reforma de la Rosaleda. Han passat ja quasi 8 anys des que la sentència que declara il·legal l'aparcament de La Rosaleda.

rosaledaLa Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera lamentables les recents declaracions de la regidora de Règim Jurídic de l’Ajuntament d’Alcoi, Lorena Zamorano, en relació amb el projecte de reforma de la Rosaleda.

Davant de la seua afirmació que el seu Govern sempre valorarà l’opinió dels tècnics municipals per damunt de la dels tècnics externs, hem de dir que no podem jutjar ni valorar la qualificació i l’aptitud en general dels tècnics municipals, però és obvi que pel que fa a l’execució de la sentència de La Rosaleda no és exagerat afirmar que el seu treball ha sigut poc exemplar.

Podríem remuntar-nos a la fase d’aprovació del projecte de construcció de l’aparcament, moment en el qual cap tècnic municipal va alertar de la il·legalitat que anava a cometre’s, a pesar de les advertències insistents i ben raonades dels veïns i del nostre grup. Però no cal anar tan arrere: en els últims 6 anys s’han presentat al Tribunal Superior de Justícia 5 propostes de remodelació de La Rosaleda, totes avalades pels tècnics municipals (una, fins i tot, elaborada per l’arquitecte municipal), i en tots els casos el Tribunal ha constatat que no complien la sentència.

Potser resulte il·lustratiu el que va dir el TSJ en una de les seues interlocutòries (la de 13/04/2010):
“[…] el proyecto propuesto por el Ayuntamiento como alternativa de ejecución de la Sentencia, por mucho que estuviera suscrito por Arquitectos, la contradecía frontalmente, lo cual hubiera debido estar claro desde su lectura atenta […]”

El fet és que -siga per la incompetència dels tècnics municipals, siga per la dels responsables polítics, o siga per la de tots alhora- han passat ja quasi 8 anys des que la sentència que declara il·legal l’aparcament de La Rosaleda és ferma i encara no s’ha restaurat la zona verda. I el pitjor és que l’Ajuntament encara espera que confiem cegament en els seus tècnics (es veu que pretén que la recuperació de la zona verda haja de tardar 8 anys més!).

La sra. Zamorano s’escuda darrere dels tècnics municipals per tal d’ocultar les seues responsabilitats. És el govern municipal qui ha de decidir si aprova o no aprova un projecte que no té itineraris accessibles per a entrar a les àrees enjardinades. És el govern municipal qui ha de decidir si aprova o no aprova un projecte de zona verda que discrimina les persones amb dificultats de mobilitat. És el govern municipal qui ha de decidir si aprova o no aprova una proposta sense itineraris accessibles per a arribar a “los bancos con métrica que cumple la normativa de accesibilidad”. És el govern municipal qui, en definitiva, ha de decidir si opta per solucions de remodelació que “primen el tránsito y el uso que es propio a la zona verde por los usuarios”, tal com estableix la sentència, o si s’aferra a uns informes tècnics que no justifiquen les seues conclusions. És el govern municipal, també, qui ha d’evitar dilacions inexplicables en la redacció d’un projecte de reforma vàlid.

Per últim, hem de dir que les declaracions de la regidora sobre les indemnitzacions a favor d’Ortiz ens semblen molt imprudents i perjudicials per als interessos econòmics de l’Ajuntament d’Alcoi. Zamorano parla de la concessió de l’aparcament com si es tractara d’un contracte diferent al de la redacció del projecte i l’execució de l’obra, però el contracte és únic. L’explotació de l’aparcament estava condicionada a l’elaboració del projecte i la construcció de l’obra i, per això, a la vista de la il·legalitat del projecte d’Ortiz, la sentència del Tribunal Superior de Justícia li anul·la l’adjudicació. Ortiz no és un tercer que no se’n sap res, sinó que ha sigut declarat responsable per dissenyar i projectar un aparcament sense respectar la normativa urbanística més bàsica.

Recordem que la legislació d’aplicació al cas (Llei de contractes de les administracions públiques) només reconeix el dret de cobrar indemnització a la part que no és culpable de l’anul·lació del contracte. Per contra, resulta sorprenent que en aquest cas la regidora defense que se li pague a Ortiz, quan aquest comparteix responsabilitat amb l’Ajuntament.

És també molt cridaner que la regidora done per fet que a més s’ha de compensar Ortiz pels danys i perjuís que la seua pròpia conducta li pot ocasionar a ell mateix, quan la Llei diu que, una vegada pagada la part que li pertoca a qui ha redactat un projecte defectuós, l’Administració només ha d’assumir la resta de les indemnitzacions que s’hagen de pagar a tercers.

Mentre que en la licitació del contracte s’exigia que el constructor reposara la zona verda (“como mínimo en la situación anterior a la obra”) i s’establia que l’Ajuntament podia imposar a l’empresa “las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometieren”, ara la regidora pretén canviar les regles i que Ortiz obtinga beneficis de les il·legalitats que ha comés.

En fi, reiterem que la concessió no s’ha perfet i que, per a evitar que cap de les dues parts responsables de l’anul·lació de la concessió s’enriquisca a costa de l’altra, caldrà determinar quins elements de l’obra són legalitzables i durant quant de temps es poden explotar en concepte de retribució. Altra cosa comportaria exonerar Ortiz de l’obligació de finançar l’obra i d’assumir el risc sobre la rendibilitat de l’aparcament, que va adquirir en presentar-se a la licitació. En conclusió, seria atribuir-li una posició més favorable que la que li haguera correspost si la sentència del TSJ no haguera anul·lat el contracte i Ortiz fóra encara l’adjudicatari legítim.

Font: Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *