foradia cdturisme

Balanç positiu de l’activitat de la Regidoria de Medi Ambient

EU-L’Entesa fa un balanç positiu de l’activitat de la Regidoria de Medi Ambient • Quatre anys de feina transversal per la posada en valor i protecció del medi natural

arbres racoLa Regidoria de Medi Ambient ha emés un comunicat que explica la seua gestió durant aquesta legislatura. Ha estat caracteritzada per un treball continu i constant per aconseguir una ciutat més eficient, sostenible i racional, portat a terme a través de la transversalitat amb la resta de departaments municipals; seguint una filosofia d’incidir conjuntament amb la resta de àrees de l’Ajuntament en l’atenció als problemes mediambientals.

Una permanent gestió encaminada a tres aspectes:

  1. L’optimització i posada en valor dels recursos naturals i energètics per a una major eficiència i control;
  2. La protecció, defensa i salvaguarda del medi natural i del patrimoni mediambiental comú;
  3. La difusió i promoció d’una major consciència ciutadana envers el respecte al medi, amb la promoció de valors educatius i culturals i la participació directa de la ciutadania en assumptes que afecten al futur mediambiental dels alcoians i alcoianes.
Paco Agullo

Paco Agulló./

La Regidoria de Medi Ambient, sota la gestió d’Esquerra Unida-L’Entesa, ha estat encapçalada per Jordi Tormo en la primera meitat de legislatura, i per Paco Agulló en el segon tram. El regidor actual Paco Agulló destaca que “encara que no ha estat possible, per raons d’organigrama municipal i de recursos disponibles, posar en marxa una Gerència de Medi Ambient. Precisament, volem destacar la feina transversal que realitza: des de Medi Ambient s’ha indicit a informar i tractar amb altres àrees determinats temes relacionats amb l’àmbit mediambiental i viceversa. El treball de l’equip de Medi Ambient i altres s’han aconseguit en col·laboració amb altres departaments”.

El regidor destaca diversos aspectes d’aquesta legislatura: “Malgrat que sabem que queda molt per fer fins aconseguir un Alcoi plenament sostenible i verd, estem segurs que el treball d’aquesta anys ha estat molt positiu, especialment després d’una etapa de govern de dretes amb una política mediambiental encaminada bàsicament a afavorir l’explotació a mans privades del nostre medi natural; ara, hem tingut anys de millora i defensa del nostre magnífic entorn, i els resultats es poden observar perfectament en diferents àmbits”.

Algunes gestions a destacar

Dins el primer objectiu, s’han culminat projectes com l’elaboració del Pla d’Acció en Energia Sostenible (PAES), que defineix les actuacions que l’Ajuntament ha de dur endavant en matèria d’estalvi i eficiència energètica, i que ha pres cos en la posada en marxa de diferents actuacions com l’optimització i posada en funcionament d’instal·lacions com les plaques solars per aigua calenta als Camps del Serpis, la caldera de biomassa dels vestidors del camp de futbol i pista d’atletisme del Poliesportiu, les plaques solars al poliesportiu de Caramanxel, al Camp del Collao, la millora de la il·luminació del Centre Cultural, o les actuacions a l’edifici Font Roja Natura: certificacions energètiques, sistema domòtic per al control del consum energètic, millora d’eficiència en la il·luminació, millora del sistema de calefacció i refrigeració, millora de l’aïllament tèrmic de les finestres… També en aquest apartat d’optimització i major eficiència de recursos, cal destacar accions com el nou contracte de recollida de tèxtil i calcer, els convenis per al tractament de l’aigua depurada i per al canon anual de sanejament, o l’increment dels controls (i, quan ha estat escaient, sancions) per vessaments d’aigües residuals. Sense oblidar la posada en marxa de l’Agenda 21 Local, amb els seus diferents plans estratègics sectorials, que ha estat possible gràcies a la participació ciutadana mitjançant el Consell Local de Medi Ambient.

En quant a l’objectiu de protecció i preservació del medi, la Regidoria ha portat a terme una immensa tasca d’accions de conservació, neteja, manteniment i restauració. Espais com el Racó Sant Bonaventura, la Font de Serelles, Sant Antoni, el Molinar, la Font Roja o la Via Verda han estat objectiu de contínues accions de millora, des de la neteja forestal fins a repoblacions, passant pel manteniment de baranes i elements d’esbarjo, l’ordenació de zones d’aparcament, l’eliminació d’espècies invasores, la neteja de brancam o de troncs morts, o la senyalització i homologació de senders. Cal mencionar especialment la creació d’un voluntariat mediambiental de prevenció d’incendis durant els mesos d’estiu, un programa consolidat que ha aconseguit implicar a desenes de ciutadans en la vigilància de possibles incendis durant els mesos d’estiu. Tot això, unit a mesures per reduir l’impacte humà i afavorir l’ús sostenible del medi, com la limitació dels vehicles en l’accés al Racó Sant Bonaventura o també a la Font Roja en Setmana Santa. A més, també dins d’aquestes accions encaminades a la millora del medi natural, cal incloure la posada en marxa de 33 horts socials ecològics a la ciutat, recuperant pràctiques agrícoles a terrenys abandonats.

El tercer objectiu esmentat, que es refereix al foment del respecte col·lectiu al medi, inclou nombroses accions que també s’encaminen als objectius anteriors de defensa del patrimoni natural i gestió eficient dels recursos. La participació ciutadana, amb la posada en marxa efectiva del Consell Local de Medi Ambient, és ja una constant al Departament; i a aquest treball s’afegeixen accions com l’esmentat voluntariat mediambiental, la coordinació d’activitats amb diferents associacions i entitats, o la posada en marxa de projectes sorgits del procés de Pressupostos Participatius, com la recent creació d’espais urbans exclusius per a gossos. És necessari destacar, a més, el programa de participació ciutadana en l’estudi i conservació de l’ecosistema fluvial del Riu Polop, Projecte Riu, subvencionat pel Ministeri d’Economia i l’Obra Social La Caixa, que ha aconseguit posar en valor un curs fluvial oblidat durant anys gràcies a la col·laboració dels ciutadans. També s’ha d’incidir en les accions d’educació ambiental, amb una feina constant amb els centres educatius dins el Programa d’Educació Ambiental (tallers de reducció i reciclatge, unitat didàctica sobre el Molinar, elaboració d’una guia de camp del riu Polop, edició de còmics sobre repoblacions i sobre la Via Verda, projecte Llars Verdes, Dia del Medi Ambient, itineraris guiats pel Molinar, Simposi sobre la Legionel·la.

Font: Esquerra Unida Alcoi./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *