foradia elgrat

Guanyar Alcoi impulsarà la marca ‘Alcoi, fàbrica de cultura’

Mauro Colomina: “La ciutat ha d’aprofitar el seu teixit cultural únic com un eix fonamental per al futur imminent” • Sòl industrial de qualitat i sostenible a la zona Sud i creació d'un polígon mancomunat • Aleixandre Sanfrancisco, proposa inversions per millorar les àrees industrials ja existents i "aplicar el sentit comú"

El programa de Guanyar Alcoi inclou desenes de propostes i projectes en matèria de cultura i patrimoni, moltes de les quals gravitarien al voltant de la creació i posada en marxa de la marca ‘Alcoi, fàbrica de cultura’. Segons explica el candidat de Guanyar Alcoi Mauro Colomina, “la ciutat té un teixit cultural únic, una matèria primera d’autèntic privilegi, i un prestigi cultural més enllà de les nostres comarques que s’ha de posar en valor amb un treball estratègic i exhaustiu que ens ajuden a potenciar el sector com un eix fonamental de futur: a nivell social, educatiu i d’oci, però també en el plànol econòmic, perquè la cultura és una de les activitats que genera major valor afegit, font importantíssima de creació de riquesa, i de promoció i foment d’ocupació directa i indirecta”.

MAURO colomina guanyar alcoiGuanyar Alcoi aposta per un pla estratègic que avalue i analitze els recursos actuals, i establisca les pautes d’actuació per potenciar i impulsar el sector: “La idea seria començar per la posada en marxa d’un Consell Local de Cultura en què estiguen representats tots els organismes, col·lectius i entitats que treballen en l’àmbit cultural. A banda d’acordar en aquest marc les pautes de programació, producció i promoció, el Consell hauria de començar a treballar en un pla sectorial que avalue i analitze la situació actual, detecte les seues necessitats, i comence a treballar en la posada en marxa dels mecanismes necessaris per potenciar encara més l’activitat cultural. No parlem només de qüestions d’agenda ni de l’activitat diària, sinó que necessitem anar més enllà, contemplar la cultura com un sector econòmic fort i amb grans possibilitats de desenvolupament, i treballar per què siga un veritable motor a nivell autonòmic i estatal”.

Alcoi té un patrimoni humà, associatiu i creatiu, que envejaria qualsevol ciutat. A més, la ciutat disposa d’elements històrics i patrimonials únics que s’han de valoritzar i promoure. I també disposem d’un teixit professional, tècnic i formatiu potent en les més diverses especialitats artístiques”, continua Colomina. “Des de Guanyar Alcoi apostem per fer un pas important en el foment de la cultura i el patrimoni, ni més ni menys que com qualsevol altre sector econòmic, però sempre atenent a les seues peculiaritats. Més enllà d’oferir una programació cultural variada i de qualitat, que és necessari; de disposar de les millors instal·lacions per a l’exhibició, que també ho és; de la seua importància com a element de cohesió social i de millora de la qualitat de vida; d’impulsar aquelles infrastructures que encara no tenim i de tindre cura i rehabilitar el patrimoni industrial i altres elements d’alt valor, hem de pensar en la cultura com un dels eixos del futur de la ciutat per la creació d’ocupació, de riquesa, d’atracció d’inversions externes i d’aprofitament del gran prestigi que té la ciutat gràcies a dècades d’artistes, creadors, promotors, mecenes i fins i tot públic de primer ordre”.

Per últim, remarca Colomina que donen un total suport al Pla per regenerar espais industrials degenerats perquè “és un projecte interessantíssim no només pel fet de recuperar i posar en valor patrimoni industrial que a hores d’ara està en un estat de lamentable degradació, sinó perquè també se li dona un ús a cadascú dels espais”.

Sòl industrial de qualitat i sostenible a la zona Sud i creació d’un polígon mancomunat
 Guanyar Alcoi proposa inversions per millorar les àrees industrials ja existents i “aplicar el sentit comú”
Alcoi és una ciutat industrial, no hi ha dubte, i així ho remarquen els estudis realitzats al respecte dels sectors econòmics predominants a la ciutat. No obstant any rere any està perdent aquest teixit per culpa de la falta d’iniciatives polítiques fermes en aquesta matèria. L’orografia de la ciutat no ajuda, i les comunicacions durant anys han perjudicat el seu desenvolupament. Malgrat tot això, Guanyar Alcoi aposta per no renunciar a la idea d’habilitar sòl industrial de qualitat, sostenible i respectuós amb el medi i amb bona accessibilitat per tractar d’evitar la deslocalització de la indústria alcoiana.
ALEIXANDRE guanyar alcoiÉs per això que Guanyar Alcoi defensa la impossibilitat de dur a terme el projecte d’Alcoinnova al lloc on es planteja. Com sosté el candidat Aleixandre Sanfrancisco, “aquest projecte contempla un risc inassumible per a la ciutat d’Alcoi i per als ciutadans comprometent la seguretat de l’aqüífer del Molinar. No podem acceptar el perill de que es contamine l’aigua que abasteix a més del 70% de la població d’Alcoi. Perquè com s’ha demostrat informe rere informe i com la pròpia empresa promotora La Española va explicar en un comunicat, i cite textualment, ‘las instalaciones para envasar aceitunas son consideradas, un problema por el riesgo de vertido’, i no podem acceptar aquest risc. No obstant això considerem que hi ha suficients alternatives sostenibles i interessants per a La Española, com puga ser l’Àrea Sud o un Polígon Mancomunat. Nosaltres en tot moment estarem disposats a seure a parlar i a proposar alternatives sostenibles. La política industrial ha de començar per aplicar el sentit comú, i aquest projecte atempta contra el trellat“.
Pel que fa a les propostes de Guanyar Alcoi en sòl industrial, primerament, i com indica Sanfrancisco, “és prioritari revertir les mancances dels actuals polígons industrials per tal d’incentivar el seu ús i la seua activitat”. En segon lloc, i no menys important, cal oferir zona industrial a la ciutat. Sanfrancisco explica que “la consultora independent GEA 21 va oferir estudis que desenvolupaven una alternativa viable a la creació de sòl industrial a la zona de l’Àrea Sud d’Alcoi”, de la que es desprén el següent: “Es tractaria, en suma, de crear un gran espai capaç d’albergar activitats productives i ciutadanes molt diversificades, però curosament compatibilitzades a través del disseny territorial i urbanístic: una gran àrea urbana pensada per a facilitar la vida de la gent, de la majoria de la població d’Alcoi, tant a l’hora de treballar en ella com d’utilitzar-la quotidianament per a moltes diferents finalitats”.
L’Àrea Sud, com explica Sanfrancisco, “connectaria les actuals zones industrials de Batoi, Santiago Payà, Sant Benet i la carretera N-340, mitjançant la combinació d’actuacions de rehabilitació de teixits existents i de creació de sòl de nou desenvolupament. Però la intenció no és concebre aquesta àrea com una zona purament industrial i aïllada, sinó més bé com un Barri Empresarial, entreteixit amb molts diversos serveis com l’empresarial, el comercial, l’esportiu, el recreatiu, etc. I amb una elevada qualitat dotacional i ambiental, on també es duga a terme un urbanisme ecològic que tinga en compte els principis de la sostenibilitat que inspiren les Agendes 21 Locals, és a dir, gestió de la demanda i reutilització urbana de l’aigua; estalvi energètic i utilització d’energies renovables; utilització de materials locals, reutilitzables i de baix cost energètic en la seua producció; edificació i urbanisme bioclimàtics; reducció, reutilització i reciclatge de residus, etc”.
La posada en marxa d’aquests projectes permetria, en primera instància, crear nou sòl industrial per a la instal·lació de noves empreses i el trasllat d’altres que encara es troben en el nucli urbà, de cara a reaprofitar els espais i edificis d’antigues indústries amb finalitats culturals, d’oci, o també comercials. “Es tracta d’un projecte que permetria ocupar i valorar una zona deprimida del terme municipal que mostra una fàcil connexió amb l’autovia A7 en direcció Alacant/València i que suposaria la unificació definitiva entre les àrees industrials de Santiago Payá, Sant Benet, El Clergue, Beniata, Batoi i l’N340″ com explica Sanfrancisco.
A aquesta proposta d’Àrea Sud, quant a sòl industrial, se li suma la idea i convicció de què una de les solucions a la falta de sòl industrial amb bon accés, sostenible i competitiu, passa per fomentar la creació d’un Polígon mancomunat. “No hauria de veure’s amb gravetat, egoisme i desesperació la creació d’un Polígon mancomunat, al cap i a la fi tots coneixem a desenes de persones que treballen fora d’Alcoi però que viuen a aquesta ciutat. La nostra feina llavors serà convertir a Alcoi en una ciutat habitable, alegre i còmoda per a la gent, dotant-la dels serveis i del confort necessari per a què aquella gent que no treballa a Alcoi, continue vivint a la ciutat i, encara més important, aquella gent que no té feina puga trobar un treball digne, siga a l’Alcoià-Comtat o a altres comarques, i a més continue vivint a Alcoi”.


barnasants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *