foradia cdturisme

Mesures per facilitar el retorn d’alcoians que s’han vist obligats a marxar

• Facilitar el retorn a aquells que se n'han anat d’Alcoi per qüestions econòmiques i de projecte de vida i volen tornar • "Aquestes mesures no només ajudarien a fer que tornaren a Alcoi veïns i veïnes que se n'hagueren d'anar per falta d'oportunitats sinó que beneficiaria a tot el municipi".

Facilitar el retorn a aquells que se n’han anat d’Alcoi per qüestions econòmiques i de projecte de vida i volen tornar. Aquest és un dels objectius polítics que proposa Guanyar Alcoi.

Segons les últimes dades hi ha 1.116 persones alcoianes registrades a l’estranger que tenen com a municipi de referència Alcoi. Però els alcoians i alcoianes que se n’han anat d’Alcoi no només ho han fet a l’estranger sinó que molts també ho hauran fet a altres territoris de l’estat espanyol.

No es coneixen les xifres concretes, però sí que sabem que a Alcoi la població no ha parat de baixar durant els últims 9 anys. I que en bona part la causa ha sigut la manca d’oportunitats de realitzar un projecte de vida.

Per acabar amb l’exili econòmic, proposen des de Guanyar, “s’ha de realitzar una gran transformació del model productiu perquè l’actual implica clarament precarietat, estacionalitat i altes taxes d’atur, especialment juvenil. Però a banda d’aquest canvi es poden portar a terme altres polítiques més específiques i immediates que puguen realitzar-se des de l’àmbit local”.

En concret, entre altres mesures, Guanyar proposa:

  • Ajudes a empreses que contracten a persones que retornen al territori.
  • Ajudes a persones que retornen i vulguen iniciar projectes que aporten un valor afegit al teixit empresarial i al desenvolupament econòmic i social del municipi.
  • Condicionades a aquestes, ajudes als retornats per a minimitzar les despeses del viatge, allotjament provisional i perfeccionament de la llengua dels seus familiars si fóra necessari.

Altres tipus de mesures:

  • Elaborar un cens voluntari d’alcoians i alcoianes residents a l’estranger i a altres territoris de l’estat que tinguen la voluntat de retornar.
  • Aquest cens podria servir per a crear un espai de coordinació entre l’Ajuntament, el teixit empresarial i els exiliats econòmics per poder maximitzar les oportunitats de retorn.
  • Es podria establir una oficina per l’assessorament i ajuda dels retornats i les seues famílies.

Per tal de determinar la quantia apropiada d’aquestes ajudes i els formats d’assignació més adequats, Guanyar proposarà que s’inicie un procés de consulta a la ciutadania, agents socials i personal tècnic municipal.

“Aquestes mesures no només ajudarien a fer que tornaren a Alcoi veïns i veïnes que se n’hagueren d’anar per falta d’oportunitats sinó que beneficiaria a tot el municipi. Els que tornen llogaran habitatges, compraran al comerç local i en general li donaran vida al nostre municipi. El retorn de gent que ha crescut als nostres carrers i que s’ha educat als nostres centres educatius pot fer que retorne també la seua experiència i coneixement a la nostra societat. Allunyar-se de la família i amics ha de ser una opció però no una imposició, cosa que encara passa amb massa freqüència”, comunica la regidora Estefania Blanes.

Per a donar suport a aquesta bateria de mesures, Guanyar es basen en la Constitució Espanyola. Concretament en l’article 42, on diu que l’Estat vetllarà especialment per la salvaguarda dels drets econòmics i socials dels treballadors espanyols a l’estranger i orientarà la seua política a procurar-ne el retorn.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *