foradia subscriutegrat

Ultimàtum del Síndic de Greuges a Alcoi per no facilitar informació sobre la gestió privada de l’aigua

La plataforma ciutadana per la gestió pública de l'aigua assegura que la petició d'informació és una evidència més de l'incompliment del plec de condicions del contracte i del desinterés del Govern municipal

El Síndic de Greuges ha dirigit una recomanació a l’Ajuntament d’Alcoi com a resultat d’una queixa presentada per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció com a entitat participant de la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua.

La queixa està motivada per la falta de contestació a una petició d’informació, presentada fa un any, en la qual es demanava còpia dels comptes de pèrdues i beneficis i dels balanços de situació del Servei d’Aigües d’Alcoi, que Aqualia, l’empresa concessionària, hauria d’haver presentat tots els anys. Així ho estipula clarament el plec de condicions del contracte pel qual se li va adjudicar a l’empresa la gestió de l’aigua potable: 

Para que pueda hacerse efectivo el control económico financiero del Servicio, éste constituirá una unidad contable independiente de cualquiera otra que pudiera tener la empresa contratista. A esta contabilidad tendrá acceso el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Económico Financieros, en los momentos que considere convenientes, previa comunicación y anuncio con una antelación de 48 horas. Además el Concesionario presentará anualmente una copia de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de Situación […]”

(article 10 del plec de condicions tècniques, facilitat per la plataforma per la gestió pública)

El Síndic de Greuges, després de sol·licitar de manera reiterada la informació a l’Ajuntament d’Alcoi i de comprovar que els documents enviats finalment no es corresponien en absolut amb la documentació demanada, el passat 15 de maig va resoldre la queixa amb l’emissió d’una recomanació a l’Ajuntament d’Alcoi en la qual fa constar que la documentació sol·licitada es tracta clarament d’informació pública, derivada del compliment de les obligacions derivades del plec de condicions d’un contracte administratiu.

A més, recrimina de manera contundent a l’Ajuntament el dany que la seua actitud causa al sistema democràtic, a les institucions públiques, a l’estat de dret i, en especial, al dret a la participació (…). No obstant això, l’Ajuntament d’Alcoi ha deixat transcórrer el termini d’un mes que li havia donat el Síndic de Greuges per a contestar, sense que s’haja produït cap resposta. Davant d’això ha reiterat la petició a l’Ajuntament, advertint-lo que, si no obté contestació en 15 dies, farà constar la seua actitud hostil en el pròxim informe anual que presente a les Corts Valencianes.

La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua no només denuncia el nul interés de l’Ajuntament d’Alcoi per complir les recomanacions del Síndic de Greuges, sinó també la “poca o nul·la” gana i l’escàs compromís que manifesta en controlar la gestió de l’aigua pública per part de l’empresa privada Aqualia.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *