foradia elgrat

Queda aprovat el Reglament de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi

A finals de setembre es conformarà el ple del nou òrgan de participació, amb un primer diagnòstic de la situació de la ciutat damunt la taula

Aquesta setmana s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’aprovació definitiva del Reglament de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA), sense que s’haja rebut cap al·legació durant l’exposició pública.

L’OMHA pretén ser un instrument que possibilite la participació i la transferència d’informació així com l’elaboració de coneixement en matèria d’habitatge.

Quan ja s’ha aprovat el reglament, l’Ajuntament d’Alcoi ha enviat una carta a totes les entitats que formen part del ple perquè designen al seu representant. S’espera que aquest òrgan puga constituir-se a finals de setembre.

La regidoria d’Habitatge està treballant en un diagnòstic preliminar de la situació de l’habitatge a Alcoi perquè siga validar una vegada conformat el ple de l’OMHA.

El seu coordinador, Cristian Santiago, ha destacat la importància d’aquest nou impuls: “la posada en marxa de l’Observatori de l’Habitatge a Alcoi és una gran notícia, un òrgan de participació que ens permetrà seguir impulsant l’habitatge amb dades, informes i indicadors concrets i també amb la coparticipació d’entitats de diferents àmbits, tots ells necessaris en un tema tan transversal com és l’habitatge“.

María Baca regidora d’Habitatge, ha celebrat també la posada en marxa d’aquest nou òrgan i ha dit que: “esperem en setembre poder posar en marxa aquest òrgan de participació en un tema tan important per a totes i tots com és l’habitatge. Al mateix temps, estem treballant ja en una primera diagnosi de com es troba la ciutat. Sens dubte, l’OMHA se suma a l’important impuls en l’habitatge a Alcoi durant l’últim any, tant per part de l’Ajuntament com de Conselleria, com és l’obertura d’una oficina de la Mancomunitat, la reforma i adjudicació d’habitatge a diferents famílies, la construcció després de molts anys d’habitatge públic en la Sardina, Sant Mateu i Ambaixador Irles, la rehabilitació i millora energètica de l’edifici del CCJ o la nova edició del pla ARRU“.

El ple de l’OMHA estarà constituït per l’alcalde, Toni Francés, com a president o persona designada per ella, la vicepresidència primera estarà en Mans d’un representant del moviment ciutadà, i la segona, en la persona delegada d’habitatge. També formaran part una persona representant de cadascuna de les associacions veïnals, un representant de l’Entitat Valenciana d’Habitatge, i de l’Institut Valencià d’Edificació. A més, representants de Càritas, Creu Roja, el Col·legi d’Advocats, del Col·legi d’Arquitectes, de l’Associació d’Empreses de la Construcció, un tècnic del Servei de Mediació i Intervenció Socioeducativa, de Serveis Socials, del Departament d’Habitatge, del Departament d’Urbanisme, d’Arquitectura, i de Policia Nacional i Local. Per últim, també formaran part un representant dels partits polítics amb representació municipal.

L’OMHA comptarà amb una partida pressupostària de 20.000 euros i presentarà anualment una memòria amb els estudis i les propostes desenvolupades, avaluant el grau de compliment i incompliments, i s’afegiran propostes de millora o suggeriments.

Entre les tasques que desenvoluparà aquest òrgan, està la d’avaluar els efectes de les mesures municipals amb la finalitat de permetre’n un control de l’aplicació i proposar-ne correccions o millores. L’elaboració d’indicadors permetran el diagnòstic de les polítiques públiques aplicades i la planificació d’aquestes serà un altre dels seus objectius.

També es realitzaran estudis d’anàlisi de preus de l’habitatge i l’evolució d’aquests, de l’oferta i la demanda, de la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària, o estudis més específics que tindran com a finalitat identificar la problemàtica de l’envelliment despoblació del parc d’habitatges i d’espais de possible exclusió social i confeccionar un decàleg amb solucions.

L’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi, també vetlarà per l’estat i la suficiència del parc públic d’habitatges de la ciutat, i proposarà mesures per a garantir la seua idoneïtat i inserció social.

Font: Redacció./


barnasants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *