foradia subscriutegrat

Adjudicada la redacció del PAT de les comarques centrals valencianes

El PAT permetrà una ordenació del territori "impulsar el creixement econòmic de l'entorn de les comarques centrals valencianes"

Arcadi España, “estem davant una nova generació de plans d’acció territorial que portarem sempre a cap amb el màxim diàleg amb tots els alcaldes i alcaldesses i amb tots els agents implicats als quals afecta el pla territorial per a arribar als màxims consensos a l’hora de protegir el nostre territori i gestionar-lo d’una forma adequada per a fer un territori resilient preparat per a lluitar contra el canvi climàtic i on l’activitat econòmica respecte el medi ambient”.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha adjudicat la redacció del Pla d’Acció Territorial (PAT) de les comarques centrals valencianes per un import de 309.155 euros a una unió d’empreses, en les quals figuren com a col·laboradors destacats membres de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València.

A partir d’aquest moment, la Conselleria procedirà a formalitzar el contracte, que s’efectuarà en les pròximes setmanes, per a iniciar la redacció del Pla que haurà de dur-se a terme en un període màxim de sis mesos. Una vegada redactat serà sotmès al procés de participació i consulta pública.

El titular de Política Territorial ha defensat el PAT per tractar-se d'”un instrument que permetrà tenir una ordenació del territori més resilient, més preparada i més fort per a prevenir episodis climatològics, així com per a impulsar el creixement econòmic de l’entorn de les comarques centrals”.

Com ha declarat el conseller, el pla de les comarques centrals, que ja disposa d’un Document Inicial i de l’Informe d’Abast de l’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica, “respon a una nova generació de plans territorials amb major capacitat de decisió sobre el territori, tant per la seva escala de detall com per la vinculació de les seves determinacions”.

Cal recordar que la planificació supramunicipal preval sobre la urbanística, i que el Pla d’Acció Territorial té entre les seves funcions la de coordinar el planejament dels municipis inclosos en el seu àmbit d’actuació.

Disseny de la infraestructura verda

Segons ha descrit Arcadi España, el pla té com a “grans objectius el disseny de la infraestructura verda dins d’un espai d’elevats valors paisatgístics i ambientals (més del 58% del seu territori està protegit) amb la finalitat que aquesta infraestructura produïsca, en condicions òptimes, béns i serveis ambientals per a tot el conjunt de la societat, incidint en els riscos naturals i induïts del territori”.

A més, analitzarà, entre altres coses, el sistema d’assentaments, els àmbits estratègics i posarà l’accent principalment en l’oferta i demanda de sòls per a activitats industrials i logístiques.

Arcadi España destacat que aquesta nova generació de plans d’acció territorial “es durà a terme amb el màxim diàleg amb tots els alcaldes i alcaldesses i amb tots els agents implicats”

Dinamització econòmica

D’altra banda, en matèria de dinamització econòmica i amb l’objectiu de millorar la competitivitat i resiliència de l’estructura econòmica d’aquestes comarques, es realitzaran propostes “que facilitin la introducció d’innovació en les empreses” amb criteris adaptats a la seva grandària i necessitats específiques.

El pla posarà en marxa un procés de participació “exhaustiu i rigorós” on tota la ciutadania en general, les administracions i les associacions de l’àmbit del pla seran consultades i participaran activament en l’elaboració del pla.

En conjunt, “es pretén que aquest procés no siga un mer reflex de la participació d’uns pocs perquè vegin afectats directament els seus drets, sinó un procés continu i interactiu de codecisió amb els actors comarcals, que dote d’una major legitimitat al PAT i procuri la corresponsabilitat a les seves determinacions”, concloïa el conseller.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *