foradia subscriutegrat

La llei de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana

Article per Jaume Brotons, Membre del Grup No+ Precarietat Alcoiá-Comtat

La nostra Comunitat Autònoma té des del 2019 una de les Lleis més avançades en drets socials de l’Estat espanyol. La LLEI DE SERVEIS SOCIALS INCLUSIUS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

El seu objectiu fonamental, “Construir un sistema de Serveis Socials robust i blindar els propis serveis”. Una Administració avançada i del Segle XXI no pot ignorar el que ha estat durant molt de temps l’Espai oblidat de l’Administració, “Els Ajudes Socials”, i amb això l’estigmatització dels que més durament castiguen les crisis econòmiques i les desigulades del nostre sistema.

L’alta desocupació a la nostra Societat que porta a l’Exclusió Social ia la Pobresa d’àmplies capes de la població, fa necessari blindar normativament uns Drets Socials mínims. Pel que fa a les ajudes per a persones en situació de vulnerabilitat per part de les diverses administracions, sempre ha fet la impressió que se’ls “donava el que sobrava”. Durant molt de temps basats aquests Serveis en la Caritat i en Institucions sense ànim de Lucre dedicades a això.

Fins ara els Drets Socials encara que reconeguts en diverses declaracions ia la Constitució o l’Estatut d’Autonomia, no s’havia reglamentat tan concretament en referència a ser un “dret subjectiu de la persona” i per tant reconèixer les ajudes socials com un bé a l’alçada de la Sanitat, l’Educació etc., ia més amb uns terminis determinats perquè en el cas de no complir-se allò que s’hi recull, es pugui portar als Tribunals el seu no compliment.

Endinsant-nos en aquesta nova Llei, ressaltar alguns dels seus aspectes més importants:

Busca la participació més activa de diversos actors presents a la ‘exclusió (beneficiaris, membres del Tercer Sector, etc) en el desenvolupament dels Serveis Socials com a pilar de l’Estat de Benestar. Inclou un mínim de prestacions garantides a través d’un Catàleg de Serveis.

Objectius com l’atenció integral, la Prevenció i la detecció de les necessitats de la població en situació de demanda social. Millorar les condicions i qualitat de vida, protegir les famílies vulnerables etc. Així tenir resposta motivada en temps raonable a les seves demandes. Una atenció personaliada i integral al llarg del cicle vital.

El dret a suggeriments i reclamacions. El dret d’accés al seu Historial Social. Triar-ne la prestació segons la valoració. La lliure elecció del seu professional de referencia. El dret de protecció sobre la seva persona o béns quan no es té capacitat de decisió sobre si mateix. El dret a la no immobilització o restricció física sense prescripció facultativa.

La creació d’una “Targeta social” com a instrument telemàtic d’accés al seu historial clínic. El dret a un allotjament alternatiu per estar en risc de vulnerabilitat sobretot a sectors, com ara joves i adolescents procedents de centres d’Acollida, o les persones

en situació de Dependència o amb Trastorns Mentals. L’atenció Residencial adequada per a les persones que ho necessiten (en totes les variants, diürna, nocturna). La promoció de l’adopció en interès de la persona protegida, i molts més drets.

El que és important és que això es desenvolupi amb els mitjans humans i econòmics suficients perquè sigui una realitat, pel bé de les persones en risc de pobresa o situació de vulnerabilitat extrema.

Les lleis són per fer-les complir i no per quedar-se al Butlletí Oficial, on són publicades. Serà missió dels Grups Socials i dels Partits Polítics com a motors de l’acció social i política, exigir-ne el compliment d’una llei que tant representa per a les persones vulnerables que tenim a la Societat d’avui .

Font: Jaume Brotons, Membre del Grup No+ Precarietat Alcoiá-Comtat, Alcoi a 20 de Desembre de 2021./


ajualcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *