foradia mediambient

El Consell aprova les bases per a ajudes per a rehabilitació i millora energètica d’habitatges i edificis

Aquestes subvencions estan dins dels fons europeus Next Generation, i es donaran a les actuacions que estiguen dirigides a tindre una major eficiència energètica

Des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, s’han aprovat les bases per a la concessió d’ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges particulars. Unes ajudes que estan dins del marc dels fons europeus Next Generation.

Les subvencions estaran articulades a través del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, i mobilitzaran un volum d’inversió sense precedent a Espanya, amb una dotació inicial de més de 20 milions d’euros. L’objectiu és convertir-se en un pla de xoc per a recuperar l’economia post Covid-19, adaptar el parc d’edificis i habitatges i promoure un canvi estructural del sector de la rehabilitació.

Els habitatges particulars i els edificis d’ús residencial podran beneficiar-se d’aquestes ajudes, que estan enfocades a obtenir una millora en l’eficiència energètica, i que són en règim de concurrència competitiva, és a dir, que s’atorgaran per ordre rigorós de presentació de sol·licituds, fins a esgotar els fons. A més, serà obligatòria recórrer a un agent o un gestor de la rehabilitació.

En el cas dels edificis, aquests han de tindre almenys un 70% d’ús residencial, i es requerirà un acord per majoria simple de la comunitat de propietaris, i que el projecte proposat aconseguisca reduir almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable.

Pel que fa als habitatges, han de ser el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant, i les actuacions han de permetre reduir la demanda energètica global de calefacció i refrigeració, en almenys un 7%, o la reducció del consum d’energia primària no renovable, en almenys un 30%. També se subvencionarà la modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica.

Les obres poden haver començat abans de sol·licitar les ajudes (com a molt fins a l’1 de febrer de 2020), però no podran haver finalitzat en el moment de la sol·licitud. El termini per a demanar les ajudes acabarà el dia 22 de desembre de 2022, i les actuacions hauran d’estar finalitzades abans del dia 30 de juny de 2026. El cost de l’actuació podrà obtenir una subvenció d’entre el 40% i el 80% depenent de l’estalvi energètic aconseguit, des d’un 30% a més d’un 60%.

Les bases poden consultar-se a en aquest enllaç.

Font: Redacció./


museus alcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *