foradia cdturisme

Alcoi ja compta amb el document tècnic per a poder avançar en la gestió de residus

Aquesta mesura s'ha aprovat amb 17 vots favorables en el Ple celebrat el 7 d'octubre

El divendres 7 d’octubre el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla Local de Residus, convertint-se en una de les poques ciutats de la província d’Alacant que compta amb aquest tipus de pla. Aquest és un document que des de l’Ajuntament qualifiquen de “fonamental” per a poder avançar en la gestió correcta dels residus, i en consonància amb l’economia circular i l’aprofitament de recursos. La votació va ser de 17 vots a favor (PSOE, PP i Ciutadans) i cap vot en contra, és a dir, que la resta de formacions, que eren un total de 7 vots, es van abstenir.

Aquest nou pla està format per cinc documents: el Marc legal de referència, la Memòria de serveis, la Memòria de Planificació, la Guia de Separació de residus i el document de síntesi.

Dins de la memòria de serveis s’ha fet un diagnòstic de la situació actual sobre la gestió de residus a Alcoi, i s’ha recollit tota la informació facilitada tant pels serveis tècnics de l’Ajuntament, com per les empreses adjudicatàries que presten el servei de recollida dels diferents fluxos, a més, tota aquesta informació s’ha contrastat amb un treball tècnic sobre els serveis prestats, el compliment de convenis i contractes, i amb l’anàlisi de la percepció social sobre diferents temàtiques relacionades amb la gestió de residus domèstics i assimilables.

Amb tota aquesta informació, en el document de memòria de planificació s’establiran unes línies d’acció: la primera d’elles serà el consum responsable, prevenció i reutilització; la segona parla de millores en la gestió de residus, la tercera es titula ‘Avançant en la gestió de residus’, i la quarta es refereix a l’educació ambiental. En cadascuna d’elles es desenvolupen blocs temàtics amb mesures i accions concretes per tal d’establir el full de ruta a seguir des de l’administració local, en un període de temps de quatre anys.

Jordi Silvestre, regidor de Transició Ecològica, ha destacat que: “aquest document és fonamental per poder avançar en la correcta gestió de residus i poder aconseguir augmentar la separació de les diferents fraccions, actualment la fracció resto suposa un poc més del 60% i hem de tendir a aconseguir un 50% del total i així promocionar l’economia circular i convertir els residus en recursos aprofitables i inclús crear treball verd a través d’empreses que aprofiten aquests recursos i gestionen els mateixos. Estem caminant en la bona direcció, un exemple el tenim amb el tractament de l’orgànica, on la nostra ciutat aporta un 50% de l’orgànica del Consorci, orgànica de molt bona qualitat que ja està convertint-se en compost certificat. Al mateix temps en aquest document ens indica en quines fraccions podem millorar com és el vidre, oli, piles i acumuladors, així com accions correctives per evitar abandonament d’estris i voluminosos”.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *