foradia pressupostparticipatiualcoi

Propostes i programa de Guanyar per millorar Alcoi

Guanyar Alcoi canviarà les pràctiques institucionals per retornar l’ètica a l’Ajuntament • Noves pràctiques per a una política institucional al servei del ciutadà: limitació de sous, de temps en càrrecs públics, i mecanismes per revocar qui no complica • Guanyar Alcoi aposta per la creació de treball redoblant els recursos de l’ADL • Rehabilitació d’habitatges, treballs al medi ambient, atenció a persones dependents, turisme, cultura, indústria i impuls al cooperativisme, jaciments d’ocupació per a la ciutat.

Una de les principals senyes d’identitat de Guanyar Alcoi és el compromís ferm amb la transparència, la defensa de la democràcia i la participació ciutadana i l’ètica política. D’acord amb aquesta premissa Guanyar Alcoi va aprovar en Assemblea el document ‘Governar obeint, codi d’ètica política’, que recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació en representació de Guanyar hauran de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència i rendició de comptes democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els assumptes públics.

També, tant al programa com al Codi Ètic, es plantegen diversos compromisos i mesures que tenen com a objectiu acabar amb els privilegis dels quals, durant molts anys, han gaudit bona part dels càrrecs públics, provocant un greu allunyament vers els interessos de la ciutadania.

paco paredes guanyar alcoiPer això, Guanyar Alcoi, com explica el seu candidat Paco Paredes, número 4 a la llista municipal, proposa “una limitació de sou, establint un sou anual per als nostres regidors de 27.238 € (tres vegades el SMI), és a dir, aproximadament 13.000 € menys del que cobra l’actual alcalde. Ja que creiem que amb aquest sou es pot viure i realitzar la funció de regidor de forma digna, correcta i adequada a la seua responsabilitat”. Paredes afegeix que “no podem pretendre gestionar la vida dels veïns i veïnes d’Alcoi d’esquena a molta gent que està passant-ho malament. Per ètica, no podem establir salaris que la immensa majoria de la societat, desgraciadament, mai rebrà”.

A més una de les propostes de Guanyar Alcoi i que consta en el seu Codi Ètic és el limitar els mandats dels regidors a dues legislatures consecutives. No podem continuar amb aquesta dinàmica tan estesa a Alcoi de professionalització de la política. La política no pot entendre’s com una professió, sinó com una vocació. Hi ha massa regidors a Alcoi amb una nul·la biografia laboral pròpia més enllà de la política, i és una situació veritablement vergonyosa”, apunta Paredes.

Com també dicta el Codi Ètic de Guanyar Alcoi, signat per tots els candidats, els regidors de Guanyar podran ser revocats per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa mitjançant una acta de renúncia que tots els candidats van firmar i acceptar. Paco Paredes ho explica: “Es tracta d’una acta de renúncia firmada i sense data que es posa a disposició de l’Assemblea per a què puga utilitzar-la com a revocatori del càrrec públic. És un mitjà més de control per tractar d’evitar en la mesura del possible que regidors o càrrecs de lliure designació actuen de forma incorrecta o independent al mandat de Guanyar Alcoi. Volem assegurar-nos al màxim de què aquells que representen en les institucions a Guanyar Alcoi tinguen un comportament exemplar i que en cas contrari l’Assemblea sempre tinga la capacitat de revocar a aquest càrrec”.

De fet, remarca Paredes, “aquesta mesura va en la línia de tractar d’evitar moments molt penosos i tèrbols de l’actualitat política alcoiana que tots coneixem i que envolten al Partit Popular i a trànsfugues que van continuar mantenint el seu sou i privilegis”.

Paredes conclou remarcant que “estem segurs que aquestes mesures de regeneració democràtica que la ciutadania duem tant de temps demanant són necessàries per decència democràtica i per fer d’Alcoi un referent de ciutat treballadora, activa i avantguardista”.

 Les propostes en matèria d’economia i ocupació de Guanyar Alcoi, com la resta de continguts del programa amb què concorre a les eleccions la plataforma ciutadana de confluència, han estat elaborades col·lectivament per una comissió formada per ciutadans, professionals i coneixedors del medi econòmic local i comarcal, al llarg de setmanes de treball. Cal recordar, a més, que el programa ha estat aprovat en assemblea pels membres que integren Guanyar Alcoi.

estefaniablanes 1

Aquestes propostes han detectat una sèrie de sectors i subsectors emergents que podrien suposar importants nínxols d’ocupació, comprovant que així està succeint a altres ciutats i territoris. Tot això, segons la candidata a l’alcaldia de Guanyar Alcoi Estefania Blanes, “passa per reforçar en recursos i personal l’Agència de Desenvolupament Local. Es tracta d’un departament municipal que hauria de tindre un major protagonisme en l’àmbit econòmic local, com a motor del canvi econòmic, impulsor de noves dinàmiques en sectors i segments emergents, i també coordinador del treball dels diferents agents de la ciutat i la comarca”. Entre les noves funcions que hauria d’assolir l’ADL, hi hauria un servei d’orientació i assessoria per la creació de societats cooperatives i laborals: “Aquest model a molts llocs s’ha convertit en un veritable antídot contra la crisi i el tancament d’empreses, i juntament amb l’emprenedoria hauria de centrar majors esforços per al seu impuls per part de l’administració”, sosté Blanes que a més destaca la importància d’incentivar a les cooperatives, ja que “són un sector que ha suportat millor la crisi econòmica que la resta d’empreses i que inclòs durant els anys 2010 i 2011 va crear ocupació”.

Entre les propostes de Guanyar Alcoi hi ha diferents activitats que, amb el recolzament de l’Ajuntament i altres administracions, revertiran en llocs de feina i també en millores per al conjunt de la ciutadania. Blanes comença per “una política activa de rehabilitació d’habitatges, de la mà d’un Pla Municipal de l’Habitatge dissenyat per resoldre aquest problema dramàtic per a moltes persones, estimularia el sector de la construcció i es traduiria en molts llocs de feina alhora que millorem l’entorn urbà i la vida dels barris més degradats”.

També permetria aquest doble objectiu incrementar les actuacions en el medi natural:Un dels principals valors de la ciutat és l’entorn mediambiental. Tindre cura del territori i realitzar continus treballs de neteja selvícola, d’arranjament de superfícies, neteja de pistes i senders, manteniment dels paratges… També suposaria l’ocupació de desenes de persones alhora que posaríem en valor els nostres tresors mediambiental, la qual cosa revertiria a més en el sector turístic”, indica la candidata.

L’aplicació real de la Llei de Dependència és un altre jaciment d’ocupació amb la posada en marxa dels serveis de cura i atenció domiciliària que suposaria. Blanes explica que “de fet, a altres comunitats autònomes on sí s’està aplicant la Llei s’ha constatat la creació d’ocupació en aquest sentit, a més de suposar una importantíssima millora de la qualitat de vida de les persones que reben l’atenció que necessiten”.

Cultura i Turisme.

Des de Guanyar Alcoi també es llancen una sèrie de propostes incloses dins el programa electoral per potenciar la cultura i el turisme de la ciutat com a sectors generadors de riquesa. Estefania Blanes apunta una dada important en aquest sentit: el sector cultural suposa un PIB semblant al del sector agrícola en el País Valencià: “Hi ha pocs sectors que generen tant valor afegit i tants recursos com la cultura, i Alcoi és un pol de creació artística i cultural. Per tant, hem d’aprofitar aquest bagatge de la nostra ciutat com a capital cultural, i mitjançant la posada en marxa d’una marca pròpia, estimular la creació artística, la cultura de base, la formació de nous valors i la producció cultural”.

Coneix a Guanyar Alcoi en videos

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *