lasarga ajualcoipresuparticipa

Anàlisi del sistema educatiu per part dels directius dels centres educatius públics

• Ha participat el director de l'IES Pare Vitòria d'Alcoi, Toni González. • Mesures que garantisquen l'estabilitat del nostre sistema educatiu. • L'escola ha de suposar per a la vertebració d'una societat equitativa i democràtica.

toni-gonzalez-pare-vitoria

La Federació d’Associacions de Directius de Centres Educatius Públics ha celebrat recentment el seu XXXIV Congrés a Madrid, en el qual, entre altres, ha participat el director de l’IES Pare Vitòria d’Alcoi, Toni González. L’objectiu del Congrés ha sigut el de continuar amb el treball de construcció d’un “marc espanyol per a la bona direcció” i, així, arribar a un consens que definisca el codi deontològic i les competències exigibles a tot directiu educatiu.

A partir de la seua anàlisi, FEDADi ha arribat a la conclusió queadoptar mesures que garantisquen l’estabilitat del nostre sistema educatiu” és un “requisit ineludible per a aconseguir una efectiva millora de la qualitat de l’educació en el nostre país”.

Tanmateix, a la constant pèrduda d’estabilitat del nostre sistema educatiu, segons FEDADi, s’ha sumat la precipitació de la implantació de la LOMCE. “És injustificable”, assenyalen com a exemple, “que dos mesos després d’iniciat el curs l’alumnat de Batxillerat encara no conega amb precisió les proves de les quals dependrà el seu futur acadèmic i professional”.

En aquesta línia FEDADi denúncia queen aquesta situació, el professorat es veu impossibilitat per a desenvolupar adequadament la seua labor. Seria lamentable que, després de la recent experiència d’inestabilitat política, generadora d’enorme inquietud i preocupació en la comunitat escolar, no fóra possible articular, d’una vegada per sempre, una resposta consensuada i duradora a les necessitats que evidencia el nostre sistema educatiu”.

Per aquests motius, partint del paper decisiu que l’escola ha de suposar per a la vertebració d’una societat equitativa i democràtica, per tal de millorar la qualitat del sistema educatiu públic i revertir les conseqüències negatives de la LOMCE i les darreres gestions, FEDADi considera pertinent abordar una sèrie de millores i prioritats educatives:

  • 1- L’educació com a servei públic: correspon als poders públics garantir la igualtat en el dret a l’educació de tots els xiquets i joves, i aquesta garantia solament serà possible amb una Escola Pública que la faça realitat. No obstant això, administracions educatives han contemplat en molts casos l’educació com un sistema de negoci, provocant que la situació socioeconòmica de la qual parteixen les famílies siga determinant en el desenvolupament de les possibilitats educatives.
  • 2- Estabilitat: és imprescindible acabar amb el continu vaivé de lleis i els seus consegüents decrets i ordres. En tot cas, qualsevol decisió que s’adopte sobre aquest tema mancarà d’eficàcia si no està supeditada a un ampli acord i compromís d’estabilitat.
  • 3- Transparència: l’administració i els centres han de gestionar amb criteris públics i publicats, en l’assignació i ús dels seus recursos econòmics, en les seues normes de funcionament, en els seus programes i avaluacions, en els seus processos de selecció, i també en els seus resultats.
  • 4- Professionalització: de l’administració (reduir al màxim els llocs ocupats per designació); del professorat (haurien de dissenyar-se plans de formació rigorosos); i dels directius (garantir que s’afronten aquestes tasques amb un respatler formatiu adequat i un efectiu suport institucional).
  • 5- Autonomia en la gestió: la qual xoca amb la tendència intervencionista i reglamentista mantenia per les Administracions educatives.
  • 6- Desburocratització: els actuals sistemes, programes, procediments, es basen en la burocràcia, quedant vinculades la major part de les tasques a l’emplenament de documentació.
  • 7- Laïcisme de l’educació: urgeix l’eliminació de tots aquells obstacles que fan que alguna cosa que ha de pertànyer exclusivament a l’àmbit privat de les creences tinga la consideració de matèria curricular.
  • 8- La qualitat del sistema i la millora dels resultats: un dels desencadenants de la pèrdua de la qualitat resideix en les retallades pressupostàries en educació. I assenyalen com a imprescindible recuperar la qualitat en: horaris i plantilles; en ràtios d’alumnes per classe; en atenció a la diversitat; en pressupostos; en l’oferta educativa; en el personal d’administració i serveis; i en el calendari escolar.

 

Font: Redacció./

reactivalcoi


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *