foradia subscriutegrat

La Conselleria d’Educació avança la convocatòria d’ajuda a l’escolarització de xiquets de 0 a 3 anys

• Educació avança el tràmit del Bono Infantil per al pròxim curs per a facilitar la gestió de les ajudes tant a les famílies com a les escoles infantils. • Podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes: l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat, per a curs escolar 2017-2018

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport ha publicat la convocatòria d’ajudes destinades a famílies que vulguen escolaritzar als seus fills de 0 a 3 anys en escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal o privada.

Amb aquesta convocatòria, Educació avança el tràmit del Bono Infantil per al pròxim curs  per a facilitar la gestió de les ajudes tant a les famílies com a les escoles infantils.

L’import de les ajudes ascendeix a 33 milions d’euros, la qual cosa suposa mantenir la quantitat concedida per a aquest curs, de la mateixa manera que es manté el llindar màxim de renda familiar per a poder obtenir l’ajuda.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 8 al 26 de maig i es podran emplenar telemàticament. El model de sol·licitud estarà a la disposició dels interessats a consultar ací i a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport consultar ací.

Les famílies que sol·liciten l’ajuda hauran de signar les sol·licituds manualment i lliurar-les, juntament amb la documentació requerida, en el centre on estiga matriculat l’alumne o l’alumna. No obstant això, les famílies que ja s’han beneficiat del bono infantil en el curs 2016-2017 no hauran d’aportar determinada documentació.

Podrà ser beneficiari d’aquestes ajudes: l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat, per a curs escolar 2017-2018, en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle autoritzats del territori valencià que haja nascut o estiga previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre del 2017.

L’import de l’ajuda que li corresponga a cada família es determinarà en funció de la renda per càpita familiar de l’exercici 2015 i seran excloses les sol·licituds de l’alumnat la renda familiar del qual supere el llindar de 72.460 euros anuals.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *