foradia cdturisme

L’Alcalde explica l’informe de la Sindicatura de Comptes al PP

L'Ajuntament d'Alcoi dona explicacions sobre les incidències assenyalades a l'informe de la Sindicatura de Comptes i que no constitueixen cap irregularitat i poden ser perfectament explicades pel Govern municipal. Si ha detectat la Sindicatura de la gestió del PP respecte a les obres del teatre Calderón i que podria ser constitutiva de delicte.

toni francés

Toni Francés./

L’Alcalde i regidor d’Hisenda ha passat per la sala de premsa i ha criticat durament l’actitud del PP d’Alcoi i la del seu portaveu Fenando Pastor. Toni Francés ha volgut recordar al senyor Pastor que de totes les incidències a les que fa referència la Sindicatura de Comptes a l’apartat 11.5.3 del seu informe ja tenien constància els grups de l’oposició, ja que son incidències que consten als informes de la Intervenció municipal dels quals tenen còpia, així com de les factures per valor 1,2 milions que ara demanen.

Així, respecte a les factures per import de 789.129 € al 2012:

  1. Manteniment gespa del Collao (231.972 €): donada la urgència quan es va canviar la gespa es va seleccionar a l’ empresa mes econòmica per al manteniment del camp demanant 3 pressupostos, mentre que es preparava un concurs que per l’import era el procediment correcte, al 2013 el nou regidor d’esports Natxo Gómez va convocar i adjudicar el concurs resolent aquesta incidència.
  2. Servei de grua municipal (137.910 €): aquest servei està fora de contracte des de 2009. El servei es presta correctament i estem preparant el nou concurs.
  3. Despeses de publicitat (306.2012 €): més de 120.000 corresponen a factures que el PP es va deixar al caixó sense tramitar, i per la resta el Govern no pot traure un concurs per a la publicitat perquè a priori no sabem com va a distribuir-se, sinó que es fa acció de comunicació per acció.
  4. •Il•luminació Ornamental Nadal (65.853 €): el primer any de govern vam reduir la despesa en llums de Nadal un 65%; davant les demandes d’alguns barris vam ampliar les llums fora del contracte en 5.000 €.
  5. Control d’accés i socorristes piscines municipals (47.182 €): Cada piscina municipal te un horari, un període d’obertura i per tant les gestionem individualment contractant el serveis entre les ofertes mes econòmiques demanant 3 pressupostos. La sindicatura considera que deuria gestionar-se con un únic contracte.

Respecte a les factures per import de 427.305 € al 2013:

  1. Tractament de residus (286.908€): per imperatiu legal hem de portar els nostres residus a la planta de Piedra Negra (Xixona), tanmateix no pot haver contracte fins que el Consorci (en mans del PP) no aprove el projecte de gestió que esta pendent des de fa més de 10 anys.
  2. Despeses de publicitat (58.996 €): al 2013 les incidències de publicitat es van reduir considerablement, i a 2014 ja no hi ha cap incidència respecte a la publicitat.
  3. Manteniment gespa del Collao (51.455 €): ídem que al 2012, l’import és menor perquè es va resoldre durant l’any 2013.
  4. Control d’accés i socorristes piscines municipals (36.126 €): el mateix que al 2012.

Toni Francés ha explicat que “totes les factures corresponen a treballs efectivament realitzats i a preus de mercat, i en totes l’empresa que ha fet els treballs ha sigut la que ha presentat l’oferta mes avantatjosa per a l’Ajuntament i aquestes incidències (algunes de les quals es deuen a diferències de criteris) no constitueixen cap irregularitat i poden ser perfectament explicades pel Govern municipal”.

També ha recordat qualcosa molt distinta es la irregularitat que ha detectat la Sindicatura de la gestió del PP respecte a les obres del teatre Calderón i que podria ser constitutiva de delicte. I és que com tothom sap el PP va aprovar un pagament a Enrique Ortiz per unes obres que no s’havien fet o per un valor molt superior al del mercat (en alguns casos un 1.400%), generant un clar perjudici als alcoians i alcoianes per més d’1.2 milions d’euros, com han demostrat les pericials encarregada per l’Ajuntament i pels jutjats.

El Govern Municipal ha traslladat al PP les factures i ha explicat el motiu, perquè aquest Govern no fa res que no puga explicar; el senyor Pastor per contra no ha explicat als alcoians i alcoianes per què va aprovar ell i la resta de membres de la Junta de Govern del PP un pagament irregular a Ortiz que mai es deuria haver fet. Ja que no vol donar explicacions a la ciutadania, segurament en poc temps sí que haurà de donar-les al Tribunal de Comptes.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *