foradia subscriutegrat

En marxa l’Observatori de l’Habitatge d’Alcoi

Aquest nou òrgan de l'Ajuntament d'Alcoi és un instrument per possibilitat la participació i transferència d'informació

L’Observatori de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA) ja és una realitat. Aquest nou òrgan de l’Ajuntament d’Alcoi té com a objectiu possibilitat la participació i la transferència d’informació així com l’elaboració de coneixement en matèria d’habitatge.

El dia de la seua constitució es va presentar un diagnòstic preliminar de la situació de l’habitatge a Alcoi. Un estudi obert a aportacions del ple, que quan estiga acabat, es farà públic a la ciutadania.

També es va presentar una proposta metodològica basada en la planificació estratègica participativa per a la dinamització dels diferents laboratoris, és a dir, grups de treball en temes sobre l’estat i el mercat de l’habitatge, la perspectiva social de l’habitatge i d’innovació social, que es començarà a treballar amb la informació que s’ha recollit prèviament.

El ple de l’OMHA va estar presidit per Cristian Santiago, que és el coordinador de l’Observatori, Sergio Ortiz, representant del moviment ciutadà, és el vicepresident, i com a vicepresidenta segona, la regidora d’Habitatge, Maria Baca.

També formen aquest òrgan una persona representant de cadascuna de les associacions veïnals d’Alcoi, un representant de l’Entitat Valenciana d’Habitatge, de l’Institut Valencià d’Edificació, Càritas, Creu Roja, el Col·legi d’Advocats, el d’Arquitectes, l’Associació d’Empreses de la Construcció, un tècnic del Servei de Mediació i Intervenció Socioeducativa, de Serveis Socials, del Departament d’Habitatge, del d’Urbanisme, del d’Arquitectura, Policia Local i Nacional, i un representant de cada partit polític amb representació municipal.

Cristian Santiago ha destacat que: “s’ha fet un bon treball en l’Ajuntament en aquest tema, un treball que cal valorar, més si tenim en compte que hem viscut una època complicada amb la crisi de la Covid-19. Parlem, a més a més, d’una experiència pionera de la qual podem sentir-nos orgullosos i en la que ja estan fixant-se altres administracions públiques. Amb la creació d’aquest Observatori tenim, sens dubte, una oportunitat per a fer polítiques d’habitatge participades i facilitar als ciutadans tot allò que ha de veure amb l’habitatge a Alcoi”.

L’observatori té un pressupost de 20.000 euros amb els quals es desenvoluparan accions. Aquest òrgan haurà de presentar anualment una memòria en la qual es mostren les seues funcions. El document també inclourà propostes de millora i suggeriments.

Altra tasca és avaluar els efectes de les mesures municipals introduïdes amb la finalitat de permetre’n un control de l’aplicació i proposar-ne correccions o millores, i la planificació i la realització d’indicadors que permeten el diagnòstic de les polítiques públiques aplicades.

També es realitzaran estudis en els quals s’analitzarà el preu de l’habitatge a Alcoi, analitzant l’oferta i la demanda d’habitatges i la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària. Es vetlarà per l’estat i la suficiència del parc públic d’habitatges i es proposaran mesures per a garantir la seua idoneïtat i inserció social.

Una altra funció de l’observatori és realitzar estudis específics amb la finalitat d’identificat la problemàtica de l’envelliment, la despoblació del parc d’habitatge i d’espais de possible exclusió social i confeccionar un decàleg amb solucions per a aquestes problemàtiques. L’observatori compta amb un reglament de funcionament que va ser aprovat en el mes de juliol.

Maria Baca, regidora d’Habitatge, ha remarcat la importància de comptar a Alcoi amb un òrgan de participació en temes d’habitatge: “L’OMHA ens proporcionarà informació rellevant per a prendre millors decisions i planificar adequadament les polítiques d’habitatge amb la participació d’entitats i representants de la nostra ciutat que, des del coneixement dels diferents àmbits als quals representen, ens donaran una visió àmplia i consensuada en un tema tan transversal i important com és l’habitatge. A més, a més, ja tenim un informe preliminar sobre la situació de l’habitatge a Alcoi i una proposta metodològica basada en la planificació estratègica participativa per a la dinamització de diferents laboratoris”.

Font: Redacció./


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *