foradia elgrat

L’Ajuntament aconsegueix de forma gratuïta els antics jutjats

La Generalitat Valenciana ha acceptat revertir l'immoble ubicat a la Plaça d'Al Azraq sense cap cost, responent de forma positiva a la sol·licitud que es va fer des del govern municipal

El Govern Municipal ha aconseguit que la Generalitat Valenciana retorne de forma gratuïta els antics jutjats. L’Ajuntament coneixia que era difícil que açò passara, ja que segons expliquen “es presentava una situació controvertida, amb sentències favorables en tots dos sentits, tant a favor de la reversió gratuïta com en contra, per tant no era una situació fàcil”.

Des del consistori s’han mantingut negociacions amb la Generalitat, i ara, s’han vist els resultats. “Recuperem patrimoni de forma gratuïta, gràcies al diàleg i la bona voluntat, no ha sigut un procés ràpid ni fàcil, però hem aconseguit l’acord més favorable per Alcoi, que aquest espai torne a l’Ajuntament. Hem d’agrair al Govern de la Generalitat com sempre la bona predisposició, la voluntat d’arribar a un acord i la cerca de la millor solució possible, entenent que la petició de l’Ajuntament d’Alcoi era més raonable i la millor per als interessos de tots els alcoians i alcoianes”, ha destacat l’alcalde alcoià.

L’Estat va adquirir la propietat de la parcel·la per cessió efectuada per l’Ajuntament d’Alcoi en acord al plenari del 25 de setembre de 1975, formalitzada en escriptura pública de 29 d’octubre de 1976, condicionada a la construcció d’un edifici destinat a seu judicial. Actualment la propietat és de la Generalitat en virtut del Reial Decret 293/1995 de 24 de febrer, sobre traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l’administració de justícia.

Mitjançant un escrit d’Alcaldia, l’Ajuntament d’Alcoi va sol·licitar a la Generalitat la reversió de l’esmentat immoble en trobar-se el mateix sense ús després del trasllat dels jutjats a les noves dependències en la localitat. Ara, des de la Conselleria de Justícia, Interior i administració pública s’ha informat favorablement la reversió, per no tindre l’immoble ús judicial i considerar que no és necessari per a l’exercici de les seues funcions i ja hi ha ordenat la iniciació del procediment per a la reversió a favor de l’Ajuntament d’Alcoi de l’immoble situat a la plaça d’Al Azraq.
Amb aquesta resolució serà més fàcil dur a terme el projecte de reordenació de la plaça.

Font: Redacció./


barnasants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *