foradia pressupostparticipatiualcoi

Moció sobre el Pacte per l’Accessibilitat

AVANZAR (Persones amb Diversitat Funcional) l'acord per unanimitat tant del govern municipal com de tots els grups polítics del pacte per l'accessibilitat amb caràcter institucional

Una ciutat inaccessible és una ciutat que discrimina part de la seua població. Sota aquesta premissa, Alcoi ha de treballar, com a ciutat integradora, en l’eliminació de barreres arquitectóniques i situar l’accessibilitat com a eix transversal que regisca totes les arees de la política municipal. 

L’Ajuntament d’Alcoi compta des de 2017 amb un Pla d’Accessibilitat. Encara que col·lectius com Avanzar han qüestionat que el document estiga incomplet, perqué només recull les vies principals, és necessari reconéixer que el pla és un instrument valid mentre marca projectes, dividits segons la seua prioritat, el seu cost estimat i fins i tot el calendari per a la seua execució. 

Dos anys després de la posada en marxa del pla, la seua execució queda per davall de les previsions per als primers anys de vigencia. No en va el Govern municipal ha anunciat la seua intenció de reforc;ar les partides en próxims pressupostos. 

Ampliar el pla a tota la ciutat, amb una analisi exhaustiva de les seues necessitats, ha de ser una de les prioritats de l’Ajuntament d’Alcoi. No obstant aixó, l’accessibilitat no és només una qüestió d’obres, sinó d’un nou concepte de ciutat. Des d’aquesta perspectiva, l’associació Avanzar entén basica la cerca d’un gran pacte per a aconseguir aquest objectiu. Un pacte basat en el compromís i acord de tots els grups polítics, deis técnics en la materia i, com no, dels veïns. Un pacte amb, almenys, les següents mesures directes, sempre obertes a la participació ciutadana: 

  • Creació d’una comissió mixta técnica, política i ciutadana d’Accessibilitat.
  • Ampliar el Pla d’Accessibilitat a tota la ciutat, amb analisi i proposta de millora per a tots els carrers.
  • Acord per a definir un calendari i pressupost d’inversió anual
  • Reforc; de la inspecció i compliment de les normatives d’accessibilitat.
  • Actualització de l’Ordenanc;a municipal d’Accessibilitat.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es presenten els següents punts d’acord: 

Primer.- L’Ajuntament d’Alcoi acorda promoure un Pacte per l’Accessibilitat en el qual participen, almenys, els agents socioeconómics de la ciutat, els col·lectius de persones amb mobilitat reduida, els técnics amb competéncies en la materia i als regidors que representen, proporcionalment, al Ple de la Corporació. 

Segon.- L’Ajuntament acorda aplicar les mesures acordades en la taula de treball del Pacte per l’Accessibilitat. 

Tercer.- L’Ajuntament acorda revisar el Pla d’Accessibilitat per a ampliar-lo a tots els carrers de la ciutat, definint un calendari i un pressupost d’inversió anual. 

Quart.- El Ple de la Corporació acorda, des del Pacte per l’Accessibilitat, actualitzar l’Ordenanga municipal d’Accessibilitat i a garantir el seu compliment». 

Font: Amparo Camps Ferrándiz. Presidenta de I'associació AVANZAR - Persones amb Diversitat Funcional d'Alcoi./


turistalcoi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *